Turistik İstanbul Rehberi

Yazar : Rakım Ziyaoğlu, Hayreddin Lokmanoğlu, Emin Raşid Erer
Yayın Tarihi : 1950
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 301
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : İstanbul Halk Basımevi
Bahsi Geçen : Emin Raşit Erer

İstanbul gibi tarihin ihtişamlı sinesinde yer almış, kalem kudreti tavsif gücünün erişemeyeceği tabii güzelliklerle insan ruhunu mest etmiş bir şehirde Belediye Reisliği vazifesini kabul etmiş olmanın ağır sorumluluğunu geçen her gün azaltmıyor, arttırıyor. Hele çeşitli hadiselerle gebe bir devirde bu vazife büsbütün ağırlaşıyor. Yatak odamdan Marmara'ya bakıyorum. Hafif bir sis içerisinde dağların gölgelediği ufuklardan süzülüp gelen şuaların akisleriyle koyuluklarında ayrı renkler beliren ada kümeleri diğer kıyıların muhayyilemde yarattığı ilhamlar altında dalıyorum. Yazın Florya sahillerinin okşayıcı tesiri altında kaldım. Fırsat bulunca Boğaza koşarak insan elinin tahripkâr tecavüzünden kurtulmuş koruların dinlendirici aguşlarında Boğazın enerji kaynağı akıntısını seyrederek vazifemin icaplarını düşündüm. Tarihte bir çağ değiştirerek ele geçirdiğimiz İstanbul'a sahip oluşumuzun beş yüzüncü yılına yaklaşıyoruz. Dünya siyaset tarihinde birleşmiş milletler ruh ve zihniyetini tam beş yüz yıl evvel insanlığa örnek olacak tarzda canlandırmış ve yaymış milletin çocukları olmakla övünüyoruz. Bizans medeniyetini muhafaza etmiş, dini ve milli tolerans ile yeryüzünde karşılıklı anlaşma ve insanlık tesanütüne iyi misal vermiş olmanın zevkini bugün daha iyi tadıyoruz. Bu toprağın şaşmaz milli tapu senetleri armasını teşkil eden mabetler ve minareler Türk sanat dehasının ölmez harikaları olarak milli benliğimizi ebedileştiriyor. Fakat bütün bu tarih ve tabiat zenginliğinin yanı başında duraklamaması ve hızla gelişmesi icap eden yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. Şehrin dertlerine kulak vermek, tarih şehrinde modern medeniyetin daima artan ihtiyaçlarını gidermek suretiyle oturanların en basit dileklerini süratle tahakkuk ettirmek zorundayız... Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay İstanbul Vali ve Belediye Reisi
******Hayreddin Lokmanoğlu, Emin Raşid Erer