Turgut Tülümen

Diplomat, yazar Turgut Tülümen 27 Ağustos 1929 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1948 yılında Galatasaray Lisesi'ni, 1952 yılında da Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirerek Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Dış teşkilâtta Washington, Lefkoşe, Atina Büyükelçilikleri ile NATO Daimi Delegasyonunda değişik derecelerde görev yaptı. Merkez'de Enformasyon Dairesi Başkanlığı ve Kıbrıs-Yunanistan Dairesi Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra Büyükelçiliğe terfi etti. Turgut Tülümen Tahran Büyükelçisi (1978-80), Varşova Büyükelçisi (1980-84), Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü (1984-86), Karakas Büyükelçisi (1988-94) olarak meslek hayatını sürdürdü. Emekli olduğu 1994 yılından itibaren çeşitli araştırma kuruluşlarında görev yapan Büyükelçi Turgut Tülümen'in çeşitli gazete ve dergilerdeki makalelerin dışında basılı birçok kitabı vardır.
Turgut Tülümen 15 Temmuz 2016 tarihinde vefat etti.

Bibliyografya

Hayat Boyu Kıbrıs (1998), İran Devrimi Hatıraları (1998), Komünizmin Çöküş Yılları Çekoslovakya Hatıraları (2001), Bir Karakaslı Un Caracano (2001), Siyasi Satrançta Mat olmamak (2002), İki Mülkiyeli (2003)