Turgay Tuna

1951'de Bakırköy'de doğdu. Galatasaray Lisesi'nde okudu. Turizm ve Otelcilik konusundaki öğrenimini yurtiçi ve yurtdışında tamamladı. Turizm eğitimine devam ederken profesyonel tercüman-rehberlik yapmaya başladı. 1980-1986 yılları arasında bir Fransız firmasının Mısır'da temsilciliğini yaptığı sıralarda, eski Mısır tarihini etüt etti. O günlerden bugünlere Mısır'da kuzeyden güneye 121 tur yaparak 128.000 km. den fazla yol katetti. Bu dönemde 10.000 den fazla dia çekerek Mısır üzerine makaleler yazdı. Turgay Tuna rehberliğin yanı sıra çeşitli gazete ve dergilerde 600 civarında makale yazdı. 9 adet kitabı yayımlandı. Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği ve Dünya Turizm Yazarları örgütü üyesidir. Çalışmış olduğu yerlerden bazıları: Skylife,Tombak, Milliyet, Son Havadis, Cumhuriyet Pazar, Collection,Turizm, Beauté, Gezi, Gurme... dergi ve gazeteleri. Üniversitelerde, özel kuruluşlarda, dialı gösteri ve söyleşiler de yapan yazar şimdilerde gelecekte yayımlanacak yeni kitaplarını hazırlamakla meşgul.

Bibliyografya

Bir Zamanlar Bakırköy (1996), 3000 Yıllık Gizem: Tut-Ankh-Amon (1999), Hebdomon'dan Bakırköy'e (2000), Bergama Gezi Rehberi (4 dilde), Türk Örf ve Adetleri (5 Dilde), Ahlan ve Sahlan Kahire (2005), Posta Pullarında Atatürk (2005), Deniz Feneri'nin Işığında: Yeşilköy Ayastefanos (2006), Bilinmeyen Kapadokya (2008)