Turan Güneş

Siyasetçi, Devlet adamı, akademisyen Turan Güneş, 1922 yılında Kandıra'da doğdu. Ortaöğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. 1945'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni (İÜHF) bitirdi. Doktora çalışmasını Fransa'da Paris Hukuk Fakültesi'nde yaptı. 1951'de İÜHF Anayasa Kürsüsü'nde asistan, 1954'de doçent oldu.1947'de Demokrat Parti Kandıra örgütünün kurucuları arasında yer alarak siyasete atıldı. 1954'de DP'den Kocaeli milletvekili seçildi. 1955'te DP'den çıkarıldı.Hürriyet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı, partinin genel sekreterliğini üstlendi.1958'de HP'nin feshine karar verilince birçok HP'liyle birlikte CHP'ye katıldı ve partinin merkez yönetiminde yer aldı. Güneş 27 Mayıs 1960 hareketinden sonra Kurucu Meclis Cumhuriyet Halk Partisi Temsilcisi olarak seçildi. 1961 seçimlerinde TBMM'ye giremeyince öğretim üyeliğine geri döndü, 1965'te Ankara Üniversitesi SBF'nde idare hukuku profesörü oldu.1965'ten sonra CHP'nin içinde gelişen "ortanın solu' hareketinin önderleri arasında yer aldı. 1973 seçimlerinde Kocaeli milletvekili olarak yeniden TBMM'ye girdi. 1974'te Bülent Ecevit başkanlığında kurulan koalisyon hükümetinde dışişleri bakanlığına getirildi. 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Cenevre görüşmelerinde Türkiye'yi temsil etti. Haziran 1977 seçimlerinde de Kocaeli milletvekili seçilen Güneş, güvenoyu alamayan CHP azınlık hükümetinde devlet bakanı ve başbakan yardımcısıydı. Turan Güneş, değişik dönemlerde Avrupa Konseyi Danışma Meclisi üyeliği yaptı, konseyde Siyasi İşler Komisyonu başkanlığında bulundu. Turan Güneş, 9 Nisan 1982'de İstanbul'dan İzmir'e giderken, Çanakkale yakınlarında gemide geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını kaybetti.

Bibliyografya

Turan Güneş'in Siyasal Kavgaları (Akın Simav -1975), Araba Devrilmeden Önce (1983), Kooperatiflerin Dış Ticaret Açısından Milli Ekonomiye Katkıları (1983), Turan Güneş'in Siyaset Şiirleri (Cahit Kayra -1985), Türk Demokrasisinin Analizi (Hurşit Güneş ile, 2009)