Tuluğ Geçgil

1934 yılında İstanbul'da doğan Tuluğ Geçgil 1954 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni bitirdi. Eşi de Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden profesör olarak emekli olan Tuluğ Geçgil'in "Günümüzün İlaçları' adlı eseri halen günümüzde de eczacıların ve doktorların faydalandıkları en önemli kaynaklardan birini oluşturmaktadır. Tuluğ Geçgil 2003 yılında İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Günümüzün İlaçları (1969)

Oktay Aras Kitaplığındaki Tuluğ Geçgil kitapları (1)