Toplum Sağlığı

Yazar : Dr. Baha Arkan
Yayın Tarihi : 1976
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 180
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Milli Eğitim Bakanlığı

Topluluk hayatında aile ve yuva, toplumun çekirdeği, başka bir deyimle, temelidir. Öte yandan, çağdaş toplumun sosyal güven ve refahının ana temellerinden biri de toplum sağlığıdır. Toplum sağlığı veya modem anlamıyla, sosyal sanitasyon, genel hijyenin önemli bir dalıdır. Toplum sağlığının ele aldığı konular içerisinde, aile ve yuva başta olmak üzere, okul, iş ve çalışma yerleri, doğum evleri, kreşler, yuvalar, hastaneler, tiyatrolar, sinemalar ve ilah... gibi insanların yan yana ve topluca yaşadıkları kurumların, köy, kasaba ve şehirlerin, çeşitli sağlıksal, sosyal, kültürel ve ekonomik problemlerini inceler. Elde edilen bulgulara dayanarak: Toplumu paylaşan insanları, sağlık seviyeleri yüksek bir toplum çevresi içinde yaşatmak amacıyla alınması gerekli sağlık tedbirlerini incelemeye ve uygulamaya çalışır Geniş ve o nispette önemli bir uygulama alanı bulunan toplum sağlığının ailenin ve dolayısıyla toplumun sosyal güvenini sağladığı kadar, onun ekonomik ve kültürel gücünü de arttırır. Bu sebeple toplum sağlığı, aileleri ve toplumda yaşayan fertleri çok yakından ilgilendiren çağdaş bir bilim dalıdır. Kız sanat enstitülerine devam eden ve yarının genç anneleri olmaya namzet bulunan genç kızlarımızın, toplum sağlığının amaçlarını ve çalışma alanlarını yakından tanıyarak yetişmelerinin toplumsal önem ve faydalan vardır. Çünkü öğrenimlerini, toplum sağlığı alanında da tamamlamak fırsatım bulacak olan genç kızlarımızın, Türk Ulusunun sosyal güvenliğini ve refahını sağlamak amacıyla, yurt ölçüsünde yapılmakta olan çalışmaların verimini ve başarısını arttıracağı inancındayız. Bu amaçla hazırladığımız "Toplum Sağlığı" ders kitabının, Kız Sanat Enstitülerine devam eden genç kızlarımıza faydalı olmasını candan dilerim.
******