Toplum Bilimlerine Giriş

Yazar : Barlas Tolan
Yayın Tarihi : 1978
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 495
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Kalite Matbaası

Bu kitap Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde okutmak ta bulunduğumuz sosyoloji dersi ile aynı Akademiye bağlı Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu ve Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulunda verdiğimiz Sosyal Psikoloji derslerine ait notlardan derlenmiştir. Yukarıda adı geçen sosyoloji dersinin de sosyal psikolojinin belli başlı konuları ile birlikte ele alınması yönünde Akademi yönetiminden gelen talepler ve öğrencilere bu iki sosyal bilim dalını birlikte içeren bir kitabı salık verme olanağından yoksun bulunuşumuz, bizi ister istemez, dört ay gibi çok kısa bir süre içerisinde elimizdeki ders notlarım bir kitaba dönüştürmeye zorlamıştır. Yönetici nitelikte öğrenci arkadaşlarımıza önerdiğimiz okuma listelerinde yer alan kitapların bu konuları çok kısmi olarak içermesi, bu kitapların hem piyasada kolayca bulunamamaları, hem de gerek sosyoloji gerekse sosyal psikoloji ile ilgili konuları bizim anlayışımızdan ve yaklaşımımızdan çok farklı bir biçimde ele almaları, içinde bulunduğumuz zorunluluğu bir kişisel sorumluluk ortamına sürüklemiştir. Kolayca anlaşılacağı gibi bu kitap, yazarını tüm kişiliği ile angaje edici orijinal ve iddialı bir sentez niteliği taşımamaktadır; çok kısa bir sürede hazırlanmış olması nedeniyle, yalnızca geliştirilmeye muhtaç bir derleme veya bir elkitabı taslağı düzeyine ulaşabildiğini ümit etmektedir. Buna karşılık derleme niteliğinde de olsa, bir el kitabı taslağı olarak ele alınmış da olsa, her yeni sentezin yeni bir bilimsel katkı anlamına geleceğini de gözden kaçırmamak gerekir. Önemli olan, belirli bir üretim anlayışı içerisinde söz konusu katkının nicel ve nitel düzeyini giderek yükseltebilme çabasını göstermektedir…
******