Topkapı Sarayı

Yazar : Sabahattin Türkoğlu
İsbn : 9754791775
Yayın Tarihi : 1994
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 112
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : Net Turistik Yayınlar

Bir özel sur içinde geniş bir araziye yayılan Topkapı Sarayı, Sarayburnu'ndan Ayasofya'ya kadar olan alanı tümüyle kaplar. Yer yer kulelerle tahkim edilen sur (Sur-i Sultani) üzerinde dördü karada, üçü deniz kenarında 7 kapı bulunmaktaydı. Bunların en önemlisi şüphesiz Ayasofya arkasındaki Bab-ı Hümayun'dur. İlk saray inşaatının suruyla beraber tamamlanması yaklaşık 13 yıl (1465-1478) sürmüştür. Daha sonra her padişah döneminde yeni eklemelerle genişletilmiş ve değişikliğe uğramıştır. Yapılan değişiklikler ekleme ve tamirlerin genellikle hangi padişah tarafından yaptırıldığı tuğralarından ve yapı kitabelerinden kolaylıkla anlaşılmaktadır. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Beyazıt'ta bugünkü üniversite binalarının bulunduğu alana bir saray inşa ettirerek bir süre orada oturmuş, daha sonra Sarayburnu'na inşa ettirdiği bu saraya geçmiştir. O devirde saraylardan Beyazıt'taki eski ve Sarayburnu'ndaki yeni saray olarak adlandırılmıştı. Topkapı adı aslında yeni sarayın Sarayburnu ucunda ve deniz kenarında bulunan bir kasrına verilmişken buranın 1862 yılında yanması üzerine tüm saray Topkapı adıyla tanınmaya başlamıştır. Eski saraydan yeni saraya yapılan yer değiştirme olayı ilk önceleri resmi ve askeri mahiyette olmuş, daha sonra harem de yeni saraya taşınmıştır. Yeni hareme ilk defa Kanuni Sultan Süleyman'ın kadınlarından Hürrem Sultan'ın (Roxelane) taşındığı söylenir.
******