Topkapı Fukaraperver Cemiyeti 1908-2003

Dil : Türkçe
Ölçü : 13 x 19 cm

Güzel İstanbul'umuzun mütevazı bir köşesinde yıllardan beri durmadan dinlenmeden fakirlere, yoksullara yardım için çalışan Topkapı Fukaraperver Cemiyeti'nin 95. kuruluş yıldönümüne erişebilmiş olmanın guru ve mutluluğu içinde bulunuyoruz. 95 yıl toplum hayatında, özellikle bir kuruluş için çok uzun bir zaman dilimi sayılmayabilir. Ancak cemiyetin kurulduğu 1908 yılından bugüne kadar geçen 95 yıl içerisinde yurdumuzda birçok siyasi olayların vuku bulduğu, Türk Toplumunda büyük değişikliklerin ve önemli gelişmelerin olduğu gözönüne alındığında, bir yardım cemiyetinin bu değişik şartlara rağmen faaliyetini 95 yıl hiç kesintiye uğratmadan devam ettirebilmiş olması hiç şüphesiz bir başarı ifadesidir. Bu sonucun tamamen halkın bağışlarıyla ve yöneticilerin özverili çalışmalarıyla gerçekleştirilmiş olduğu da düşünülecek olursa varılan sonucun önemi daha da artmaktadır. Diğer taraftan Topkapı Fukaraperver Cemiyeti geride bıraktığı 95 yıl ile benzeri kuruluşlar arasında faaliyetini halen devam ettiren "en eski yardım cemiyeti" vasfını da kazanmış ve böylece Türk Toplumundaki tarihi yerini almış bulunmaktadır. Cumhuriyetimizin gerek geçmişteki gerekse bugünkü çalışmalarını değerlendiren Türkiye milli Olimpiyat Komitesi 2000 yılında Cemiyetimizi Toplumsa Davranış dalında "Fair Play" Büyük Ödülü ile ödüllendirmiştir. Bizler için büyük bir gurur vesilesi olan bu ödülün onurunu yalnız bizler değil, bizden sonra gelecek olan arkadaşlarımız da taşıyacak ve bu onura layık olabilme gayreti ile Cemiyetimizi daha üst seviyelere çıkaracaklardır.
******