Tophane-i Amire ve Top Döküm Teknolojisi

Yazar : Salim Aydüz
İsbn : 9751618614
Yayın Tarihi : 2006
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 559
Ölçü : 15,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu

Osmanlıların Batı teknolojisi ve özellikle savaş teknolojileri ile olan münasebetleri Osmanlı devleti tarihinin en önemli yönlerinden birini oluşturur. Bu münasebetlerin nereden başlayıp nasıl geliştiği, Osmanlı tarihindeki dönüm noktalarının nasıl oluştuğunun anlaşılmasını sağlayacak ana faktörlerden biridir. Avrupa'daki fetihler, İstanbul'un kazanılması, İslam dünyasındaki siyasi rakiplerin hezimete uğraması, Avrupa'daki fütuhatın gerilemesi, Osmanlıların başlangıçtan beri ateşli silahlar teknolojisini öğrenme, benimserne ve askeri sanayilerini geliştirme konularındaki başarı veya başarısızlıkları Osmanlı tarihinin seyrini yönlendiren belli başlı faktörlerdendir ve bu bağlamda da iyi araştırılmalıdır. Geleneksel savaş metotlarını kullanarak Anadolu'dan Balkan topraklarına doğru uzanan bir dizi fütuhatı gerçekleştiren Osmanlı orduları ateşli silahlarla ilk defa Balkanlarda karşılaşmış ve kısa bir zaman aralığında bunları kendi bünyesine transfer etmiştir. Ateşli silahların önemini çok iyi kavrayan ve bunları geleneksel savaş sistemleri içine maharetle yerleştiren Osmanlı askeri idarecileri ile bunların transferinde onlara destek olan devlet adamlarının bu öngörüşlü davranışları, onları büyük bir cihan imparatorluğuna götüren önemli bir tavırdır. On altıncı yüzyıla gelindiğinde üç ayrı kıtaya yayılan Osmanlı hâkimiyetinin arkasında ateşli silahların önemli bir yerinin olduğunu ifade etmek hiç şüphesiz çok isabetli bir değerlendirme olacaktır. Osmanlı teknoloji tarihini incelemeden, Osmanlı tarihindeki ilerleme ve duraklama safhalarının nerede başlayıp nasıl geliştiğini tam olarak anlamak bir hayli zordur. Aslında Osmanlıların bir Avrupa gücü ve İslam dünyasının lideri olarak ortaya çıkmalarının arkasındaki başlıca faktörlerden biri, ateşli silahlar konusundaki üstünlükleri olmuştur. Osmanlıların son dönemde gerilemesinin en önemli sebeplerinden biri ise silah teknolojisi konusunda Avrupa'da meydana gelmiş gelişmeleri gerçekleştirecek imkânlara sahip olamamalarında aranabilir. Altı yüz yıllık Osmanlı tarihinin teknoloji açısından en açık ve kısa tavsifi, top ateşleri ile genişlemeye başlayan ve uçak kokpitlerinde son savunmaları yapılan bir devletin tarih olmasıdır... Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu
******