Toma'ya Göre İncil ya da Hz. İsa'nın 114 Hadisi

Yazar : Ahmed Yüksel Özemre
İsbn : 9756698594
Yayın Tarihi : Kasım, 2002
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 247
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Kaknüs Yayınları

Eski 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu uyarınca 1966-1967 tarihlerinde altı ay süreyle İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından "bilgi ve görgümü arttırmak üzere" Paris'e gönderilmiştim. Bu vesileyle Institut Henri Poincaré'de, Sorbonne Üniversitesinde, Ecole Pratique des Hautes Etudes'de ve College de France'da izlediğim, pozitif ilimlerle ilgili bir dizi yüksek düzeyde dersin yanında College de France'da Prof. Henri-Charles Puech'in (1902-1986) vermekte olduğu Toma'ya Göre İncil dersini de izledim. 1945 yılında Yukarı Mısır'da keşfedildikten sonra yayınlanması ilim âleminde büyük heyecana sebeb olmuş olan bu Kıptice apokrit İncil Hz İsa'nın, havarilerinden Didimus Yahuda Toma tarafından yazıya geçirilmiş olduğu beyan edilen, 114 hadisini ihtiva etmekte ve Prof. Henri-Charles Puech de College de France'da bu dersi 1956 yılından beri vermekteydi. Benim, derslerine iştirak etmek fırsatını bulduğum 1966-1967 kış sömestresinde ise bu 114 hadisden yalnızca 50 ve 83 numaralı olanları yorumlayabilmişti. Hoca bu İncilin kendine göre yorumunu ancak 1972 yılında tamamlayabilecekti. Mütebahhir bir zat olan Prof. Henri-Charles Puech'in yorumu daha ziyade Grek ikliminde neşvünema bulmuş olan Gnostisizm çerçevesinden bir bakış açısını yansıtmaktaydı. Zaman zaman Manicilik, Sabiilik ve Zerdüştilik irfanına değindiği de olurdu. Bu incilin Fransızcaya tercümesini 1966 yılında ilk okuduğum zaman, İncilin ortaya koyduğu Hz İsa imajının Kilise'nin resmen kabul ettiği Kanonik İncillerdekinden çok farklı ve bizim irfani çevrelerimizdeki çok tanıdık bir imaj olması beni hayli heyecanlandırmıştı. Ve o zaman bu İncili Türkçeye çevirip kendi yorumumla yayınlamak bende şiddetli bir arzu oldu. O tarihlerden 35 sene sonra, şimdi takdim etmekte olduğum kitapla bunu gerçekleştirebilmemi lütfetmiş olan Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum. Bu kitabın 1. Bölümü "İncillerin Tarihine Giriş" mahiyetindedir. Genellikle Toma'ya Göre İncil'in gnostik bir İncil olduğu iddia edilmektir.
******