Tiyatro Tarihi Cilt 1

Yazar : Bedrettin Tuncel
Yayın Tarihi : 1938
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 171
Ölçü : 16,5 x 24,5 cm
Yayınevi : İstanbul Devlet Basımevi

Bu eser, bir boşluğu doldurmak için yazıldı. Ortaya yeni bir şey atmak iddiası yoktur. Yabancı bilginlerin ayni mevzu üzerinde yazdıkları eserler göz önünde tutulmuş, tiyatro tarihinin ayrı ayrı devirlerine bütün bir ömür vakfetmiş insanların tecrübelerinden istifade edilmiştir. Kitap, hükümetimizin Ankara'da geçen yıl açtığı Tiyatro Okulunda verdiğimiz derslerin biraz daha genişletilmesi suretiyle meydana çıktı. Bu ciltte Eski Zamanlar tiyatrosunu tetkik ediyoruz II inci cilt Orta Zaman, Rönesans, XVIL ve XVIII inci asırlar tiyatrolarına hasredilecek, III üncü cilt te XI X uncu asırdan zamanımıza kadar dünya tiyatro tarihini ele alacaktır. Böyle zor bir işi kıymetli dostlarımın teşviklerine dayanarak başarmağa çalıştım. Beni bu kitabı yazmağa teşvik edenlerin başında gelen Kültür Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Direktörü Bay Cevat Dursunoğlu'na ve İstanbul Şehir Tiyatrosu Rejisörü sanatkâr Muhsin Ertuğrul' e teşekkürü borç bilirim. B.T
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Bedrettin Tuncel Kitapları (3)