Tiyatro Kılavuzu

Yazar : Metin And
Yayın Tarihi : Temmuz, 1973
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 472
Ölçü : 12,5 x 20 cm
Yayınevi : Milliyet Yayınları

YURDUMUZDA hızla gelişen tiyatro eyleminde, tiyatro topluluklarının sayısı, tiyatro üzerine yayınlanmış kitap sayısıyla karşılaştırılırsa, birincinin ikinciden daha çok olduğu görülür. Türk tiyatro seyircisi tiyatroların afişlerine baktığında, Aristophanes'in, Shakespeare'in, Ibsen'in, Çehov'un adlarına rastlıyor. Tiyatro eleştirilerini okuduğunda ise "gerçekçilik," "tragedya," "epik tiyatro," ,"romantizm" gibi terimlerle karşılaşıyor. çoğu tiyatrolarımız oynanan oyun üzerine seyircisine bilgi vermekteyse de, bu bilgiler oynanan oyunun tiyatronun gelmiş geçmiş serüveni içindeki yerini yeterince açıklığa kavuşturamıyor. Tiyatro Kılavuzu, Türk tiyatro seyircisi için bu boşluğu bir ölçüde doldurmak için yazılmıştır. H em bir dünya tiyatro tarihidir, hem değildir. Tiyatro karmaşık bir sanattır. Bir yanda edebi metin ya da dram; öte yanda seyirci, tiyatro binası, oyuncu, dekor, sahneye koyucu ve yönetici gibi türlü öğelerden ve bunların bileşiminden oluşmuş bir seyir eylemini içermektedir. Bu bakımdan, Tiyatro Kılavuzu'nu hazırlarken bu iki kesimi birbirinden ayırdık. Tiyatro Kılavuzu'nu hazırlarken bu iki kesimi birbirinden ayırdık. Tiyatro ve dramın nasıl geliştiği üzerine genel bir girişten sonra, seyirciyi, oyuncuyu, tiyatro binasını, dekoru, sahneye koyucuyu, tiyatro yönetimini, "Tiyatronun Tarihi" genel başlığı altında ele aldık ve bunlardan her biri için gerekli genel bilgilerle tarihçeyi ayrı bölümler içinde verdik...
******