Ticari İşletme Hukuku

Yazar : Reha Poroy
İsbn : 9754861706
Yayın Tarihi : Mart, 1991
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 266
Ölçü : 16 x 23 cm
Yayınevi : Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

"Ticari İşletme Hukuku"nun birinci basısının ön sözünü Paris Üniversitesi'nde görevli bulunduğum sırada, 1973 yılının Haziran ayında kaleme almıştım. O zamandan bu yana geçen yirmi yıla yakın sürede, kitap ortalama üç yılda bir yeniden basılmak suretiyle altıncı basısına ulaştı. Bu basıya duyulan ihtiyacın, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden yaş haddi sebebiyle iki yıl önce emekli olmama rağmen aynı sürede ortaya çıkması, kitabın hukuk çevrelerinde gördüğü iyi kabul yanında, çeşitli üniversitelerde Kara Ticareti Hukuku okutan genç meslektaşlarımın onu öğretim aracı olarak öğrencilerine tavsiye etmeleri sebebiyledir. Batı üniversitelerindeki belirli kitapları yaşatma geleneğini ülkemizde de sürdüren bu meslektaşlarıma, başta İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Ünal Tekinalp olmak üzere teşekkür ediyorum. Bundan önceki basıların önsözlerinde belirtmiş olduğum gibi, özellikle bilim kitaplarının bir "kişiliği" vardır ve yeni basılar bu kişiliği değiştirmez, sadece kitabı güncel hale getirmek suretiyle "gençleştirir'. Bu kitabın kişiliğini, bu basıda da tekrarlanan Birinci Basıya Önsöz'de bulabilirsiniz. Hukuku yaratan ve uygulayanlar kadar, öğrenimler için de yararlı olmak gayesiyle yazılmış olan, bu kitap, derli toplu bir öğrenci kitabı ve bir ölçüde müracaat kitabı, niteliği taşımaktadır. Bu basının hazırlanmasında 1987'den bu yana yapılan mevzuat değişiklikleri ve yayınlar taranarak gereken ölçüde metne aktarılmıştır. Bu çabada, İstanbul Üniversitesi Kara Ticareti Anabilim Dalı mensupları bana maddi ve manevi destek sağladılar. Ayrıca ve özellikle, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Celal Göle'ye, kitapta yapılacak değişiklikler konusunda, Ankara'dan yardım elini uzattığı için şükran borçluyum. Müsveddelerin tashihi işlerinde başlıca yardımcım, eski öğrencim ve halen meslektaşım Avukat Meltem Anayaroğlu'na da teşekkür ediyorum.
******