Thomas Fisher Rare Book Library, Toronto, Kanada

Thomas Fisher Nadir Kitaplar Kütüphanesi'nde, özel koleksiyonlar, nadir kitaplar, elyazmaları, Toronto Üniversitesi'nin arşivleri ve kayıtları bulunmaktadır. Bugünkü bina 1973 yılında açılmıştır. Binaya 1792-1874 yılları arasında yaşamış olan ve 1821 yılında Yorkshire'dan Kuzey Kanada'ya göç etmiş olan Thomas Fisher'in adı verilmiştir. Thomas Fisher, yerleştiği Humber nehrinin kenarında bir un değirmeni kurmuş ve yöre halkının sosyal yaşamında önemli bir rol oynamıştır. 1973 yılında torunları Sidney ve Charles Fisher, yeni açılan kütüphaneye, Shakespeare koleksiyonlarını ve yirminci yüzyıl yazarlarının kitaplarından oluşan büyük bir koleksiyonu, on yedinci asıda Bohemyalı sanatkârların yaptığı resim ve çizimleri vermişlerdir. Kuruluşundan sonra çeşitli bağışlarla genişleyen kütüphanede 700 bin cilt kitap ve 3 bin metre uzunluğunda elyazması yapıt bulunmaktadır.

Adres : 1210 St. George Str., Toronto, ON MSS 1AS, Toronto, Kanada