Theodor Makridi

Osmanlı, arkeolog ve müzeci. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin, Çinili Köşk' ün düzenlenmesinde ve eski yapıtların derlenmesinde önemli katkıları olmuştur.
1872 yılında İstanbul’da doğdu, 1940 yılında aynı kentte öldü. 1889'da Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra bir süre İstanbul Reji İdaresi'nde çalıştı. 1892'de İstanbul Arkeoloji Müzeleri Fransızca kâtipliğine atandı. 1897'de kazı komiseri olarak Avusturya ve İngiliz ekiplerinin çalıştığı Efes'e gönderildi. 1897-1898 ve 1902-1906 arasında burada çalıştı. 1900'den 1902'ye değin de Lübnan'da Almanlarca gerçekleştirilen Baalbek kazılarında müzeyi temsil etti. Bu dönemde Sidon'ds (bugün Sayda) Osman Hamdi Bey'in verdiği yetkiyle kazılar yaparak değerli yapıtlar buldu ve İstanbul'a gönderilmesini sağladı.
1905 te Suriye'de Rakka’da kazılar yaptı ve bugün İstanbul'da Çinili Köşk te sergilenen İslam çanak çömleği ile başka küçük buluntuları ortaya çıkardı. Aynı yıl Alman arkeologu Hugo Winckler'i Boğazköy araştırmalarında gözlemci olarak görevlendirildi ve beş yıl süreyle bu çalışmalara katıldı. 1907'de Alacahöyük'te Sfenksli Kapının ortaya çıkarılmasını sağladı. 1907'de müze muhafızlığına getirildi, 1909'da tasnif memuru ve daha sonra da Yunan. Roma ve Bizans sanatları uzmanı olarak görevlendirildi.
1910’da Selanik yakınlarında bir tümülüs kazısı yaparak Bronz Çağına ait bir mezar odası ile zengin buluntuları ortaya çıkardı. İstanbul'da Bizans dönemine ait önemli yapılarda kazılar yürüttü. 1925'te Maarif Bakanlığı adına yapılan ilk kazı olan Ankara tren istasyonu arkasındaki tümülüs kazılarını yönetti. 1930'da müzedeki görevinden emekli oldu. Ayrıca T.C. hükümetinin izniyle Atina'da Benaki Müzesi’ nin düzenlemesini de Makridi Bey gerçekleştirdi.
Theodor Makridi 1940 yılında İstanbul'da öldü.

 

Bibliyografya

 "Le temple d'Echmoun à Sidon”, Revue Biblique, 1902, (“Sayda'da Esrnun Tapmağı”); “La porte des Sphynx â Euyük”, Mitteilungerı der Vorderasiatischen-Aegyptischen Gesellschaft, XIII, 1908, (“Alacahöyük'te Sfenksli Kapı");“AnkaraHöyüklerindeki Hafriyata Dair Rapor”, Maarif Vekaleti Mecmuası, (7), 1926; “Les recentes fouilles de Constantinople”, Archaeo-loziscbes Institut des Deutscben Reiches Bericbt über die Jahrhundertfeier, 1930, (“Konstantinopolis deki Son Kazılar”);