The Harvard University Library, Cambridge, Massachusetts, ABD

Harvard Üniversite Kütüphane Sistemi, 16 milyon kitap cildine sahip 73 adet kütüphaneden oluşmaktadır ve Amerika'nın en eski kütüphane sistemi, dünyanın en büyük akademik ve özel kütüphanecilik sistemidir. Kongre Kütüphanesi ve Boston Halk Kütüphanesi'nin arkasından, kitap sayısı bakımından üçüncü en büyük Amerikan kütüphanesidir. Harvard Kütüphane sistemi içinde en büyük ve en tanınmış olan bina, Cambridge, Massachusetts'deki Sanat ve Bilimler Fakültesinin içindeki Harvard Kolej Kütüphanesidir. Harvard Üniversite Kütüphanesine bağlı birçok alt kuruluş vardır:
• Enformasyon Sistemleri Ofisi. Online kütüphaneyi, dijital çalışmaları ve kataloglama sistemlerini yönetir.
• Weissman Koruma Merkezi. Harvard koleksiyonların koruma ve bakım hizmetlerini yürütür.
• Harvard Depolama birimi. Kütüphane materyallerinin depolama bölümü.
• Harvard Üniversite Arşivi. Üniversite kayıtlarını arşivler, Harvard elyazması eserleri saklar ve tüm Üniversitede kayıtlama sistemini organize eder.
• Eğitim Komünikasyon Ofisi.
Harvard Kütüphane sistemi, 1638'de John Harvard'ın bağışlamış olduğu 400 adet kitapla göreve başladı. Daha sonraki yüzyıl boyunca büyüyerek Amerika'nın en büyük kütüphanesi oldu. 1764'deki yangında bütün kitaplar ve bilimsel malzemenin bir kısmı tamamen yandı. Yangından sonra tekrar devreye giren kütüphanecilik sistemi, çok hızla büyüyerek bugünkü durumuna geldi. 17 milyonluk bir derlemeye sahip olan Harvard Kütüphaneler Sistemi'nde 1100 kişi çalışmaktadır.

Adres : Cambridge, MA 02138, Cambridge, Massachusetts, ABD