Tezkiretü'l Bünyan, Mimar Sinan'ın Kendi Ağzından Hayat ve Eserleri

Yazar : Sai Çelebi
Yayın Tarihi : 1988
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 93
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Binbirdirek Yayını

Mimar Sinan'ın 400. ölüm yıldönümü münasebetiyle yapılan anma toplantı ve çalışmalarına ek olarak hazırladığım bu çalışma, nakkaş ve şair Mustafa Sai Çelebi (ölm. H. 1004/M. 1595) tarafından kaleme alınan, Mimar Sinan'ın hayatı ve eserlerini konu edinen, devrinin sadr-ı azamı Siyavuş Paşa'ya ithaf olunan "Tezkiretü'l-Bünyan" adlı kitabının transliterasyonudur. Tezkiretü'l-Bünyan'ın metni, mensur ve manzum haldedir. Sai Çelebi'nin "'Bu dai-i sena-han ve pir-i kardan Sinan bin Abdü'l-mennan... " gibi kullandığı ifadelerinden bizzat Mimar Sinan'ın dikte ettirdiği anlaşılmaktadır. Durum böyle olunca, Mimar Sinan üzerine çalışanlar için bu kitap bir kat daha önem kazanmaktadır. Kitabın elyazması nüshaları İstanbul'da çeşitli kütüphanelerde bulunmaktadır. Bu çalışmada, Ahmed Cevdet tarafından İstanbul İkdam Matbaası'nda H. 1315/M. 1899 yılında bastırılan metin esas alınmıştır. Bugünkü yazı dilimizde kullanılmayan kelime ve terkipler için çalışmanın sonuna alfabetik bir sözlük konulmuştur. Bu sözlüğün yardımı ile metnin daha kolay anlaşılması sağlanmış olacaktır. Mimar Sinan'ın hayatı ve eserleri üzerine araştırma yapanlara bu çalışmamla katkıda bulunabilirsem kendimi bahtiyar sayacağım.
******