Tevfik Sağlam 1882-1963 Cilt 3

Yazar : Dr. Tevfik İsmail Gökçe, Dr. S. Neşati Üster
Yayın Tarihi : 1971
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 304
Ölçü : 17 x 24,5 cm
Yayınevi : Hilal Matbaacılık

1963 bizim büyük acı yılımız olmuştur. II Temmuzda Başkanımız, hocaların hocası, Türkiye verem savaşının bir numaralı kurucu ve yürütücüsü Tevfik Sağlam'ı kaybettik. "Tevfik Sağlam verem savaşının mümtaz havarilerinden biri idi. Türkiye'de verem savaşının eriştiği merhaledeki çalışmalarıyla ve malik olduğu insanlık zihniyetiyle en yüksek seviyeye erişmiş olan Tevfik Sağlam'ın içerde ve dışarda daima takdirle anılacağına şüphe yoktur." "O, Türkiye'de verem savaşının ileri görüşlü (Clairvoyant) bir kurucusudur." "Tevfik Sağlam'ın verem alanındaki çalışmaları yalnız Türkiye'ye inhisar etmemiş, milletlerarası teşekküllerde de büyük roller oynamıştır. Union Internatianale Contre la Tuberculese'un başkanlığında, idare heyeti azalığında ve komisyonlarında bulunduğu sıralarda O'nun değerli telkinlerinden faydalanılmış, birçok müspet ve faydalı kararların alınmasında, Union yetkilileri, kendisinden ilham almışlardır." "Tevfik Sağlam'ın, hayatının büyük bir kısmını verem savaşına hasretmiş olan, bu dünya ölçüsündeki insanın, kaybı her tarafta çok derin hissedilmiştir." "Tevfik Sağlam'ın kaybı yalnız Türkiye'de değil, Union Internationale'de ve kurulmasını ve yürütülmesini sağladığı Yakın ve Orta Şark Rejiyonal Komitesinde de kendisini acı acı hissettirmiştir." "Tevfik Sağlam, hadiseler ve insanlar hakkında yüksek hümanist bir düşünce taşıyan fevkalade kültür sahibi bir insandı. Tevfik Sağlam'ın Milletlerarası sahadaki çalışmaları yalnız tüberkülozda kalmamış, Milletlerarası Üniversiteler Birliğinde, Milletlerarası Halk Sağlık olmuştur…'
******Dr. Tevfik İsmail Gökçe, Dr. S. Neşati Üster