Tevfik Sağlam 1882-1963 Cilt 1

Yazar : Dr. Tevfik İsmail Gökçe, Dr. S. Neşati Üster
Yayın Tarihi : 1966
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 317
Ölçü : 17 x 24,5 cm
Yayınevi : Hilal Matbaacılık

21 Ocak 1947 Salı günü Eminönü Halkevi'nde, Tıp Fakültesi Cemiyeti tarafından tertip edilen III. "Profesörler Günü" toplantısında Ord. Prof. Tevfik Sağlam tarafından yapılan konuşma. "Tıp Fakültesi Öğrenciler Derneği, tertiplediği "Profesörler Konuşuyor" serisinde benim de geçmiş hayatıma dair bir konuşma yapmamı istedi. Bu teklif bana hem sizin aranızda tatlı bir saat geçirmek, hem de her yaşlının pek hoşlandığı, geçmiş zamandan bahsetmek fırsatını veriyordu. Bu sebepten büyük bir memnuniyetle kabul ettim. İlkönce şunu söyleyeyim ki, bu belli bir konu üzerinde tertiplenmiş bir konferans değil, gelişigüzel bir konuşmadan ibarettir. Size anlatacağım şeyler bugünkünden büsbütün ayrı şartlar içinde yaşanmış uzun bir hayatın şurasından burasından alınmış küçük hikâyeler, enstantanelerdir. Bunları anlatırken sizi mümkün olduğu kadar sıkmamaya çalışacağım. Bana birtakım sorular verdiniz. Bunların başında, ailem hakkında bilgi istiyor ve ailemin üzerimdeki tesirlerinin ne olduğunu soruyorsunuz. Büyükbabamın babası Osman Efendi sarıklı bir hocadır. Anadolu'dan gelip İstanbul'da yerleşmiştir. Büyükbabam Ömer Cemaz Efendi 1795 de İstanbul'da doğmuştur. Buna göre, en aşağı bir buçuk asırlık İstanbullu bir ailenin çocuğuyum. Ömer Cemal Efendi, Sultan Mecit zamanında büyük devlet hizmetlerinde bulunmuş, Deavi nazırlığına kadar yükselmiş, din ve devlet ananesine çok bağlı bir mülkiye memuru. Babam, Sadaret Mektebi Kalemi'nden yetişmiş ve Sadaret Şifre Kalemi Müdürlüğünde iken ölen Salim Bey...'
******Dr. Tevfik İsmail Gökçe, Dr. S. Neşati Üster