Tevfik Fikret

Yazar : Yaşar Köksal
Yayın Tarihi : 1960
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 16
Ölçü : 12 x 17 cm
Yayınevi : Köksal Neşriyat Yurdu
Bahsi Geçen : M. Tevfik Fikret

1867'de İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmet Tevfik'tir. Babası Hüseyin, Annesi Hatice Refia Hanımdır. 5/Ağustos/1915 de ölmüştür. Fikret, Aksaray Mahmudiye rüştiyesine devam etmiş, sonra Galatasaray sultanisine girerek birincilikle okuldan mezun olmuştur. 13 - 14 yaşlarında şiir yazmağa başlamış; ilk şiiri "Müntehibatı Tercümanı Hakikat" gazetesinde çıkmıştır. 1890 da evlenerek bir yıl sonra uğruna şiirler yazdığı oğlu "Haluk" dünyaya gelmiştir. Önce Galatasaray lisesine öğretmen, 1908'de de Müdür tayin edildi. Çalışkanlığı, dürüstlüğü bazı kötü kalpli idarecileri kıskandırdı. Maarif ile arası açılınca Amerikan Koleji Müdürlüğünü kabul etti. Daha sonra değer verdiği faziletlerin çiğnendiğini görünce, "Aşiyan" adını verdiği evine çekildi. Tevfik Fikret'in şiirleri Mirsat, Maarif, Malumat gazetelerinde çıkmıştır. Recai-zade Ekrem, edebiyatımızda yeniliği sağlamak için neslin ileri gelenlerini Servet-i Fünun mecmuasında topladı; başyazarlığını da Fikret'e verdi. Fikret, istibdat idaresi tarafından mecmua kapatılıncaya kadar görevine devam etti. Servet-i Fünunda bir araya gelen Ali Ekrem, Ahmet Hikmet, Celal Sahir, Cenap Şehabettin...
******

Oktay Aras Kitaplığındaki M. Tevfik Fikret Kitapları (59)