Tevfik Fikret

Yazar :
Yayın Tarihi : 1968
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 86
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Galatasaray Lisesi Kültür Kolu
Bahsi Geçen : M. Tevfik Fikret

Mektebi Sultani'nin (Galatasaray Lisesinin) yetiştirdiği büyük şair, Büyük vatansever Tevfik Fikret yüz yıl evvel, yani 1868'de İstanbul'da doğdu ve 1915'de, henüz genç sayılacak bir yaşta, yine İstanbul'da toprağa verildi. Ölüm, onun edebi sanatta, ahlakta son derece verimli ve parlak varlığına, zalim hamlesiyle o kadar erken kıymasaydı, bırakacağı sanat ve fikir mirasının belki de benzeri olmayacaktı. O, Türk milli ve edebi tarihinin baş tacı ettiği birkaç simadan biridir. Tevfik Fikret şüphesiz her cephesiyle kuvvetli ve derindi. Sanat cephesi için şu veya bu tarzda bir fikir yürütmeğe kalkışmayacağız. Böyle bir özenti büyük sanatkârın ruhunu yetersizliğin çapraşık görüşü ile örselemek olurdu. Bizi tercihan ilgilendiren onun eğitimci cephesidir. Gerçekten de ölümünün üzerinden elli yıldan fazla bir zaman geçtiği halde eğitim hakkındaki fikirleri tazeliğini ve bugünün modern anlayışına uygunluk değerini ve kuvvetini muhafaza etmektedir. Bu bakımdan fikirlerinin zamanımızın eğitim yapısı için yol gösterici bir öncülük niteliği taşıdığına hükmetmek yerinde olur. Yaşadığı devri elli yıl gibi çok uzun bir mesafeden aşmak suretiyle geleceğin önemli eğitim problemlerini tam bir vuzuh içinde görüp, göstermek şüphesiz ki kuvvetli bir idrak ve özellikle derin bir vukuf işidir. Kendisine bir gün Mektebi Sultani müdürlüğü teklif edildiği zaman bu vazifeyi kabul etmesini devrin çorak eğitimini fiskelemek ve bundan daha önemlisi, batılı fikirlerini yetiştiği müessesede eğitim yolu ile yaymak gibi bir fırsatı ve zevki ele geçirmesinde aramak icabeder. Bu vesile ile kendi dilinden: "milletime her şekilde hizmetten çekinmem' söylemini hatırlayalım…
******

Oktay Aras Kitaplığındaki M. Tevfik Fikret Kitapları (59)