Tevfik Fikret

Yazar : Kunt Ozan
Yayın Tarihi : 1937
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 72
Ölçü : 13,5 x 20 cm
Yayınevi : Okullar Ansiklopedik Yayımları
Bahsi Geçen : M. Tevfik Fikret

Tevfik Fikret, 1867senesinde İstanbul'da doğdu. (Rüşdiye)de okuduktan sonra hariciyede Şehremanetinde, Defteri Hakanide çalıştı ve mutasarrıflıklarda bulundu. (Hüseyin efendi) nin babası Kangırınin Çerkeş kasabasından Ahmet ağadır. (Hüseyin efendi); ihtisap ağası (Hüseyin bey) in katibi olan (Ahmet Hüsrevefendi) nin kızı (Hatice Refia) ile evlenmiş idi ki, Fikret'in anası bu kadındır. (Hatice Refia) nın anası (Saliha) da Sakız adası Rumlarından idi. Fikret'in küçüklüğü Aksaray'daki evlerinde geçti ve ilk tahsil çağına girince, Aksaray'daki (Mahmudiye Rüşdiyesi) ne verildi. Orada bir müddet okudu…
******

Oktay Aras Kitaplığındaki M. Tevfik Fikret Kitapları (59)