Tevfik Fikret Yaşamı - Sanatı - Yapıtları

Yazar : İsmail Yerguz
İsbn : 9753792255
Yayın Tarihi : Ekim, 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 312
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Engin Yayıncılık
Bahsi Geçen : M. Tevfik Fikret

Bu dizi batı dünyasında örneklerine sıkça rastlanan ama ülkemizde pek yaygın olmayan bir anlayışı esas alarak hazırlanmıştır. Türk edebiyatının belli başlı yazar ve şairlerini toplumun her kesiminden ilgili okuyucuya tanıtmak amacıyla hazırlanan kitapların en önemli özelliği ele aldığımız yazar ya da şairin, yaşamı, sanatı ve yapıtları üstüne günümüze kadar yazılmış yazılan derleyerek özgün gibi gözükecek tanıtmak yazıları sunma yerine, söz konusu araştırma ve incelemeleri olduğu gibi alıp, olabildiğince az kısaltma yoluna giderek, okuyucuya doğrudan doğruya yazarlarımızın ağzından vermeyi yeğledik. Böylelikle okurun, edebiyat dünyamızın yeni ve eski yazar, edebiyat tarihçisi ve eleştirmenlerinin, ilgilendikleri çağdaş ya da kendilerinden önceki yazar ve şairler hakkındaki görüş, düşünce ve yargılarını öğrenmesini amaçladık. . Çok sayıda biyografik ve monografik çalışmayı, dergi koleksiyonlarını vb. tarayarak düzenlemeye çalıştığımız kitaplarda konuyla ilgilenmiş eleştirmen ve edebiyat tarihçilerinin düşüncelerini, hatta aynı yazar üstüne zamanla değişmiş olan düşüncelerini, karşıt görüşleri bir arada yıllar öncesinin sararmış kitap ya da dergi sayfalarında kalmış önemli bulduğumuz yazıları da yeniden gün ışığına çıkarmak istedik. Okuyucunun ilgi duyduğu yazar ya da şair üstüne belli başlı akademik çalışmalardan da kesitler bulabileceği bu dizinin hazırlanışı sırasında kitaplaşmış ya da çeşitli dönemlerde çeşitli dergilerde çıkmış yazılarını kendileri veren, kaynak göstererek yardımcı olan, ulaşma olanağı bularak değerli katkılarından yararlandığımız ya da bütün çabalara rağmen kendileriyle ilişki kuramadığımız ama hoşgörülerine güvenerek değerli yapıtlarından yararlandığımız yazar ve eleştirmenlere en içten teşekkür ve sevgilerimizi sunuyor, bugün aramızda olmayan ve çalışmalarıyla edebiyat dünyamıza ışık tutmuş kalem adamlarımızı saygıyla anıyoruz. Ayrıca dizinin hazırlanmasında büyük emekleri geçen, İsmail Yerguz ve Öner Yağcıya katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki M. Tevfik Fikret Kitapları (59)