Tevfik Fikret ve Kitaplarında Çıkmayan Şiirleri

Yazar : Murat Uraz
Yayın Tarihi : 1959
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 223
Ölçü : 14 x 20 cm
Yayınevi : Türk Neşriyat Yurdu
Bahsi Geçen : M. Tevfik Fikret

Bir gün kıymetli bir şair dostumla konuşuyordum. Ona Tevfik Fikret'in meşhur 4 kitabında bulunmayan ve hemen hemen pek çok kimseler tarafından bilinmeyen şiirlerini bir cilt halinde basmak niyetinde olduğumu söyledim... Şairin sevinçten gözleri parladı, bu, şimdiye kadar çoktan yapılması lazım olan bir vazife idi. Avrupa'da, bu çapta, büyük san'atkarların iki satırlık mektupları bile araştırılarak basılır ve o sanatkârın hiç bir eseri nisyana terkedilmez, dedi. Bu söz benim için büyük bir cesaret kaynağı ve bu iş şerefli bir vazife oldu. Gerçi kitapta okuyacağınız şiirlerin bir kısmı, eski tarzda yazılmış eserlerdi. Belki, değil Fikret, hatta her hangi orta çapta bir sanatkâr, bir edebiyat hocası için de zayıftırlar. Fakat bunların "Rübab-ı Şikeste" ye giren şiirler kadar kuvvetli olmaması yahut eşsiz şairin onları "Rübab-ı Şikeste" ye girecek değerde görmemiş olması, bunların nisyan kuyusunda kalmalarına tahammül etmemize bir sebep olamazdı. Malumdur ki, Tevfik Fikret'in basılmış eserleri: "Rübab-ı Şikeste - Rübabın cevabı - Haluk'un defteri ve Şermin"dir. Bunlardan dördüncüsü, onun Satı' beyle arkadaşlık ettiği ve pedagoji meseleleriyle yakinen ilgilendiği sıralarda yazmağa başladığı çocuk şiirlerini ihtiva ediyor. Rübab'ın cevabı tek bir şiirdir. Haluk'un defteri, didaktik bir moral ve ideal eseridir ki, ona bazan "Rübab-ı Şikeşte" den fazla değer verenler de vardır. Rübab-ı Şikeste ise, onun en hacimli ve muhtelif janrda şiirlerini toplayan meşhur eseridir. Şayet Tevfik Fikret, şimdi sağ olsa ve sayın karilerimize şerefle sunduğumuz şu eserdeki şiirlerini bu 4 eserinden birine ilave edecek olsaydı; hiç şüphe yok ki, "Rübab-ı, Şikeste" ye katardı. Nitekim, Tevfik Fikret, "Rübab-ı Şikeste" yi neşredeceği sırada pek mühimsemediği şiirlerden bir kısmını (Eski şeyler) başlığı ile zaten ona koymuştu. İşte bu; mütebaki şiirlerini "Rübab-ı Şikeste: - ll" adı altında neşretmemizin ilk ve hemen tek sebebidir... M. Hüseyin Tutya
******

Oktay Aras Kitaplığındaki M. Tevfik Fikret Kitapları (59)