Tevfik Fikret ve Din

Yazar : Doç. Dr. Hikmet Tanyu
Yayın Tarihi : 1972
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 360
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : İrfan Yayınevi
Bahsi Geçen : M. Tevfik Fikret

Türk düşünce ve inanç hayatı içerisinde zaman bilgisini gözeterek ilgi olayların, tesirlerin ve akımların belgelere objektif araştırmalarla sunulmasına ihtiyaç vardır. Bu inceleme ve araştırmalar, elbette önemli fikir, ilim ve sanat hayatına tesirleri olan ve aynı zamanda onlardan etkilenmiş bulunan ünlü kişilerin, hayat ve eserleri, düşünceleri tahlil edilmekle, tartmakla ve tartışılmakla olacaktır. Hele bunlardan bazılarıyla, birtakım telkinler, saptırmalar yapılmak istenilirse konu daha çok önem kazanır. Fikir hayatımızda Tarih-i Kadim üzerinde sert tartışmalar ve çatışmalar olmuş ve bunlar konudan, konunun tahlil ve tenkidinden aşıp, muhtelif şahıslara ulaşmıştır. Bunlar, ne olduğu, sebepleri ve tahlilleriyle bilinmeyi gerektiren konular haline gelmiş. Üstelik her zaman canlı kalmıştır. Bununla ilgilenişiniz, Türk fikir hayatında, dini felsefi inanç türlü inkârlar ve o zamanda uyandırdığı etki ve tepkiler ve bunların isabet derecesi ve günümüze kalanları değerlendirme bakımındandır. Malumdur ki dini inanç veya inkâr insana hayatı boyunca yer yer kendisini göstermiş ve tartışmalara, hatta sert çatışmalara vesile olmuştur. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nejdet Sançar'ın ve Büyük Türk Şairleri ve Yazarları Komisyonunun teklif ve ilgililerin ısrarlı istekleriyle, Tevfik Fikret'in dini yönü tarafından uzun bir makale halinde incelenmesi ve tamamlanıp komisyona sunuluşu 1968 yılında olmuştu. Bin Temel Eserler'in akıbeti gibi Büyük Türk Şairi ve Yazıları hakkındaki basım ve yayın da durdurulmuştu. Aradan yıllar geçmesine rağmen bu yazılar dosyalarda beklemeye devam ediyordu.1971 yılında konuyu tekrar ele alıp öncekinden çok fazla geliştirerek bir kitap haline getirmeye çalıştım.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki M. Tevfik Fikret Kitapları (59)