Tevfik Fikret Düşünce Dergisi, Nüsha-i Mahsusa, 1918

Yazar : Abdullah Uçman, Seval Şahin
İsbn : 9756051108
Yayın Tarihi : Aralık, 2005
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 203
Ölçü : 15 x 21 cm
Yayınevi : Kitap Yayınevi
Bahsi Geçen : M. Tevfik Fikret

Yenileşme dönemi Türk şiirinin önde gelen isimlerinden Tevfik Fikret, oldukça geç fark edilen şeker hastalığı sonucu 1915 yılının 18 Ağustos gecesi Aşiyan'da vefat eder. Vasiyeti gereği oldukça sade bir şekilde ve çok yakınları dışında kimseye haber verilmeden ertesi gün küçük bir cemaat tarafından Eyüp Sultan'daki aile mezarlığına defnedilir. Büyük şairin ölümüyle ilgili haberlere ise ancak defnedildikten sonraki günün gazetelerinde rastlanır. Son yıllarında biraz mizacı, biraz da yaşadığı devrin bunaltıcı havası dolayısıyla büyük bir huzursuzluk içinde hayata küsen Fikret, "Han-ı Yağma", "Doksan Beşe Doğru", "Revzen-i Mahlu", "Tarih-i Kadim" ve "Tarih-i Kadim'e Zeyl" gibi şiirleri yazmak suretiyle, onu anlamayan çevresine karşı biraz dargın ve kırgın olarak bu dünyaya veda eder. İşte biraz da bunun için, yani hayatta iken değerinin anlaşılamaması dolayısıyla, ölümünden sonra ardı ardına birtakım faaliyetlere teşebbüs edildiği dikkati çeker. Yakalandığı hastalığın hızla ilerlediği bilindiği halde devrin aydınları arasında yine de büyük bir şaşkınlıkla karşılanan Tevfik Fikret'in ölümünü takip eden günlerde büyük şaire ilk önce Türk Ocağı sahip çıkar. Tevfik Fikret için 1915 yılının 7-8 Eylül geceleri Türk Ocağı'nda bir anma toplantısı düzenlenir. Dostları, hayranları ve yakın arkadaşlarının katıldığı bu toplantıda Servet-İ Fünun'un sahibi Ahmed İhsan ile Rıza Tevfik, Köprülüzade Fuad, Hamdullah Subhi ve Akçuraoğlu Yusuf birer konuşma yaparak daha çok Fikret'in hayatı ve edebi şahsiyeti üzerinde dururlar. Yine Türk Ocağı, aynı yılın ekiminde Türk Yurdu dergisinin bir sayısını şairin hatırasına tahsis amacıyla bir teşebbüste bulunur, ama muhtemelen böyle bir özel sayı için yeterli sayıda yazı ve şiir toplanamayınca bu teşebbüs gerçekleşemez...
******

Oktay Aras Kitaplığındaki M. Tevfik Fikret Kitapları (59)