Tevfik Fikret Dil ve Edebiyat Yazıları

Yazar : Doç. Dr. İsmail Parlatır
Yayın Tarihi : 1987
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 283
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Türk Dil Kurumu
Bahsi Geçen : M. Tevfik Fikret

Servet-i Fünun edebi hareketinin önde gelen sanatçılarından olan Tevfik Fikret, edebiyat dünyamızda daha çok bir şair olarak tanınmış ve yerini almıştır. Ancak, gerek önderliğini yaptığı edebi hareketin oluşmasında gerek onların edebiyat anlayışlarının edebi çevreye yansıtılmasında ve gerek kendilerine yöneltilen eleştirilere karşılık verilmesinde Fikret'in kaleme aldığı makalelerin de önemi büyüktür. Edebiyat tarihinde bir sanatçıyı değerlendirmek ve yerine oturtabilmek için onun yazdıklarının hepsinin bilinmesi ve gözden geçirilmesi gerekir. Yalnızca şair olarak bir sanatçının şiirini değerlendirmek yetmez; onun bu türe ya da genel olarak sanat dünyasına bakış açısı da gözden uzak tutulmamalıdır. Böylelikle, o sanatçı hakkında ulaşılacak yargının daha sağlam ve daha gerçekçi olacağı inancındayım. Bu güne kadar Tevfik Fikret üzerinde birçok araştırma ve değerlendirme yapılmıştır. Ancak bunlar, genellikle onun şairlik yönüne ağırlık vermiş; dil, edebiyat ve sanat görüşleri ise, bir bütün olarak değil, parça parça incelenmiştir. Bu eksiklik, şüphesiz onun yazdıklarının değişik gazete ya da dergi sütunlarında kalmış ve onların toplu olarak bir araya getirilmemiş olmasından ileri gelmiştir. İşte bu çalışma, hem bu eksikliği gidermek hem de Fikret'in dil, edebiyat ve sanat görüşlerini bir kitapta toplamak düşüncesi ile ortaya çıkmıştır. Tevfik Fikret, edebiyat çevresine Servet-i Fünun hareketinden önce katılmış ve bir yandan şiir denemeleri yaparken bir yandan da edebi yazıları ile dikkatleri üzerinde toplamıştır. Bu yoldaki denemelerini 1891'den başlayarak Mirsad, Malumat ve Maarif adlı dergilerde yayımlamış; Servet-i Fünun'da ise hem derginin başyazarı hem de yeni edebi hareketin lideri olarak seri halde makaleler yazmaya devam etmiştir. Servet-i Fünun'da Musahabe-i Edebiyye başlığını taşıyan bu yazılar, daha sonra Tarik gazetesinde Hafta-i Edebi adını almıştır…
******

Oktay Aras Kitaplığındaki M. Tevfik Fikret Kitapları (59)