Tevfik Alanay

1899 yılında İstanbul'da doğan Tevfik Alanay, lise tahsilini Galatasaray Lisesi'nde yaptıktan sonra İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden 1920 yılında mezun oldu. Öğrenciliği zamanında Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi'nin (İİTİA) ilk Talebe Cemiyeti başkanlığını yapan Alanay, aynı dönemde Türk Milli Talebe Birliği'nin kurucu başkanlığını da yaptı. İzmir'in işgalini protesto etmek için yapılan Sultanahmet mitinginin düzenleyicileri arasında yer aldı.
Cumhuriyet döneminde Alanay Parçalı Rulmanlar ve Ticaret Ltd.Şti'ni kurarak ticari hayata devam etti. 
Tevfik Alanay 1995 yılında İstanbul'da vefat etti.


Bibliyografya

Controle Des Devises Et Sauvegarde De La Monnaie Nationale En Turquie (1937), Türkiye'de Döviz Kontrolu ve Milli Parayı Koruma (1937)

Oktay Aras Kitaplığındaki Tevfik Alanay kitapları (1)