Terörün Anatomisi

Yazar : Prof. Dr.Yılmaz Altuğ
İsbn : 9754055297
Yayın Tarihi : Mart, 1995
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 223
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Altın Kitaplar

"Terörizm" konusunda bugüne kadar yazılan yüzlerce cilt eserde binlerce fikir yürütülmüştür. Ben de 1983'ten beri bu konu üzerinde çalışmaktayım. Makalelerim gazetelerde, dergilerde çıktı. Canlılığı hala devam eden "terörizm" konusundaki şimdiye kadar edindiğim bilgileri, ilginç ve faydalı bulunduğum görüşlerden bazılarını bu kitabıma aldım. Bundan 30 yıl kadar önce yayınlanan ansiklopedilerde, hatta milletlerarası kaynaklarda, "terörizm" konusunun bulunmaması ilginçtir, oysa terörizm ve tedhişçilik, tarih kadar belki ondan daha da eskidir. Şimdiye kadar terörizmle bir yere varılmadığı bir gerçek olduğu halde, birtakım umutsuzlukların itibar ettiği, bu kanlı ve masumları yok etmeye uğraşan metoda karşı insan haklarına sadık kalınarak mücadele verilebilir ve verilmelidir. Terörizm bir ideoloji değil bir stratejidir. Çoğunlukla siyasi olan amaç bazen sosyal ve ekonomik de olabilmekte ve değişik siyasi görüştekiler (mesela aşırı sol ve aşırı sağ) tarafından kullanılmaktadır. Siyasal müesseseler ne kadar mükemmel, sosyal düzen ne kadar adil ve insani olursa olsun, daima bu düzeni radikal olarak ve şiddetle değişmekten yana olan bir avuç insan bulunacaktır. Temennimiz insanlığın cesur hareket ederek bu hastalığı asgari düzeye indirmesidir.
******