Tercüme Cilt II, Sayı 7 - 12

Yayın Tarihi : 1941
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 547
Ölçü : 16,5 x 23 cm
Yayınevi : Maarif Vekaleti

O metinler iyi tercüme edilmiş midir? Bunun hakkında hüküm vermek gerçi bize düşmez; fakat biz de bazı şeyler söylemek mecburiyetindeyiz. İtiraf edelim ki bu tercümelerin çok daha iyi olmasını isterdik; ancak elimizden geleni yaptık. Memleketimizde tercüme edebiyatı henüz kurulmamış, büyük mütercimler yetişmemiştir. Bu mecmuada çalışanlar kendilerinin muhitten üstün olduklarını, başkalarının yapamadıkları şeyleri kendilerinin kolaylıkla başaracaklarını iddia eden insanlar değildir. Biz, aczimizin müsaade ettiği en iyi tercümeleri vermeğe çalıştık. Mecmuamızda bazı tercümelerin asıl metinle beraber basılması, onların kusursuzluğunu iddia etmek, örnek vermeğe kalkışmak arzusu ile değildir; bilakis, ne yaptığımızın iyice görülmesini, tashih edilmemizi istiyoruz. Tercüme mecmuası belki bir mektep olmak hevesindedir; fakat onda çalışanlar o mektebin birer hocası değil, ancak birer talebesi olmak iddiasındadırlar. Çalışmalarımızın semeresi günden güne biraz daha iyileşiyorsa kendimizi bahtiyar sayarız. Burada şunu da söyleyelim: mecmuamız dışarıdan az yardım görmüştür. Okuyanlardan değil, bizimle beraber çalışmaları lazım gelenlerden bahsetmek istiyorum. Birçok kimselerin tercüme işine hizmet etmek isteyeceklerini umardık; çünkü bu, memleketimizin fikir hayatına, diline en büyük hizmetlerden biridir. Az kimseden cevap aldık. Bunu şikâyet için söylemiyoruz; maksadımız bu mecmua sayfalarının, iyi niyetlerle çalışmak isteyenlere açık olduğunu hatırlatmaktır. Tercüme mecmuasından, tercüme ilmini öğretmesini bekleyenler oldu. Biz, öyle bir bilginin bulunduğuna kani değiliz. Zola sanatı: "Tabiatın bir mizaç arasından görünüşü' diye tarif etmiş; bir eserin tercümesi de o eserin bir mizaç arasından görünüşüdür. Muayyen bir tercüme usulü yoktur, belki tasavvur dahi edilemez. Bunun için biz öyle bir usulü öğretmeğe yahut bulmağa kalkışmadık. Türk muharrirlerinin başka dillerden okuyup ta sevdikleri, kıymetleri zamanın da tasdiki ile anlaşılmış yazıları dilimize çevirmelerini istiyoruz; nasıl tercüme edeceklerini kendileri bulurlar.
******