Tek Partiden Çok Partiye

Yazar : Metin Toker
Yayın Tarihi : Temmuz, 1970
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 350
Ölçü : 14 x 20,5 cm
Yayınevi : Milliyet Yayınları

Yazı dizileri, halka halka takılıp hazırlanan zincirlere benzer. İnanınız ki zincirler, her zaman, ortaya çıkaracakları eserin kaç halka olacağını baştan bilmezler. Yazı dizilerinin yazarları da... "İsmet Paşayla 10 Yıl" serisini önce düşünmeye, sonra yazmaya başlayalı beş yıl oluyor. Devre olarak, olayların ta içinde yaşadığım bir zaman parçasını almıştım: 1954-1964 Çok partili hayat tarzımızın en buhranlı on senesi. İlk kısım, 1954 seçimleriyle başlayıp 1957 seçimleriyle biten kitap, tefrika halinde Akis'te yayınlandı. Bunu, derginin ortasında, sonradan ciltlenecek şekilde bir ilave olarak verdik. İlavelerden bin tanesini de, kitap yapıp dağıtmak üzere kendimiz sakladık. Bunun, en kısa zamanda bir "best-seller" haline geleceğini aklımızdan geçirmiyorduk. Ne bin tanesi? Altı ay içinde kitabın dört baskısının yapılmasına lüzum hâsıl oldu. İkinci kısım, 1957-1960 devresinin hikâyesi, gene Akis'in tirajını farkettirdi. Kitabı gene, kapışıldı. Onu 1960-1961 yılları izledi. Nihayet Milliyet okuyucularının en iyi bildikleri "İsmet Paşayla 4 Buhranlı Yıl". Zincirin, o zaman aklımda bulunan son halkası Milliyet'te yayınlandı. Burçak yayınlarının bir kitabı olarak çıktı. Ötekilerin eşi çok geniş ilgiyi gördü. Tutan romanlarda kahramanı öldürmemek esastır. Kahraman kazaen öldürülürse hemen halefi ortaya çıkarılır. "Pardayan'm Oğlu", "Pardayan'ın Kızı, "Monte Kristo'nun Oğlu", "Monte Kristo'nun Kızı" bu sistemin sonucudur. Ben, şimdi okumaya başladığınız yeni halkayı zincire takma kararını verirken~ şüphesiz ki öteki halkaların kazandığı başarıdan cesaret aldım. Ama beni iten asıl sebep o olmadı. 1954-1964 devresi bizim çok partili hayat tarzımızın en buhranlı yıllarıdır da bu hayat tarzının nasıl doğduğu, nasıl geliştiği merak edilmeyecek...
******