Tasvir-i Efkar Gazetesi (1278/1862 - 1286/1869)

Yazar : Necdet Hayta
İsbn : 9751728916
Yayın Tarihi : 2002
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 792
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Kültür Bakanlığı

Toplum üyeleri arasında haberleşme, bilgi ve fikir alışverişi önceki dönemlerde ya sözlü gelenek yoluyla, ya da sınırlı da olsa yazılı belgeler aracılığı ile olurdu. 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde matbaa ve buna bağlı olarak gelişen matbuat sektörü, haber, bilgi ve fikir alışverişini daha da hızlandırmıştır. Bu yönü ile toplum hayatında gazetelerin önemi oldukça büyüktür. Özellikle elektrik ve elektronik kitle iletişim araçlarının henüz olmadığı dönemlerde merkezi otorite ile toplum, ya da yöneten kesim ile yönetilen kesim arasındaki bağ da dönemin haberleşme aracı olan gazeteler yoluyla olmaktadır. Merkezi otoritenin idari alandaki tasarrufları, ekonomik problemler ve toplumu ilgilendiren her türlü gelişmeler gazeteler aracılığı ile topluma ulaşmaktadır. Gazete ve bizim toplum hayatımızda gazeteciliğin önemi bu bakımdan oldukça büyüktür. Bu nedenle, Osmanlı sosyal yapısının incelenmesinde önemli bir kaynak teşkil eden Tasvir-i Efkâr Gazetesi'nin yayımı kültür hayatımıza yapacağı katkıdan dolayı önem taşımaktadır. Bu yolla, dönemin idari, ekonomik, sosyal, siyasi yapısı ve fikri hareketler ile ilgili her türlü bilgiye ulaşmak mümkündür. 19. yüzyıl Osmanlı Türk aydınlanma hareketinin öncülerinden biri olan İbrahim Şinasi Bey'in çıkardığı, Namık Kemal ve Recai-Zade Mahmud Ekrem gibi aydınların yazdığı Tasvir-i Efkâr, Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyıldaki yapısında etkili olmaktan başka, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dönemine de ışık tutması bakımından önemlidir ve bize bununla ilgili ipuçları vermektedir. Tasvir-i Efkâr'da yer alan yazı ve haberlerin incelendiği, bütün yazı ve haberlerin özetler halinde verildiği bu çalışma, başta tarih araştırmaları, sosyoloji, edebiyat ve dolayısıyla kültür tarihi ile ilgili çalışmalara kaynaklık yapacaktır. Basın hayatımızda önemli bir yeri olan Tasvir-i Efkâr Gazetesi ve içeriği ile ilgili bilgileri Bakanlığımız aracılığı ile okuyucuya ulaştıran Prof. Dr. Necdet Hayta'yı bu çalışmasından dolayı kutluyorum. Prof. Dr. B. Suat Çağlayan Kültür Bakanı
******