Taşlıcalı Dukakin-zade Yahya Bey'in İstanbul Şehr-engizi

Yazar : M. Çavuşoğlu
Yayın Tarihi : 1969
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 108
Ölçü : 17 x 24 cm
Yayınevi : İstanbul Üniv. Edebiyat Fakültesi

Dukakinzade (Taşlıcalı) Yahya Bey'in divanının transkripsiyonlu tenkitli basımını hazırlarken, İbnül Emin Mahmud Kemal İnal kütüphanesindeki yazmada, biri İstanbul, diğeri Edirne vasfında olmak üzere iki adet şehr-engize rastladım. Yahya Bey'in külliyatını neşretmeği arzu ettiğim için, müstakil bir edebi nevi' olan şehr-engizlerinin neşrini öne aldım. Bunlardan İstanbul Şehr-engizi bilinmekle beraber, Edirne Şehr-engizi kaynaklarda, hususiyetle, şehr-engizler mevzuunda yapılmış iki araştırmada zikredilmemektedir. Millet Kütüphanesi Ali Emiri yazmalarındaki 516, 517 numaralarda kayıtlı divanlarda ve Zagreb'de Gazi Husrev Bey Kütüphanesindeki divanda bu Şehr-engizler bulunmamakta ve muahhar yerli araştırmacılar İstanbul Şehr-engizi olarak sadece Üniversite kütüphanesindeki T. Y. 2982 nu. lı nüshayı işaret etmektedirler. Kütüphane kataloglarını bir kere daha gözden geçirdikten sonra neşretmeyi uygun bularak, tek nüshalık Edirne Şehr-engizini ehemmiyetine rağmen geri bıraktım ve İstanbul Şehr-engizinin Üniversite Kütüphanesindeki T. Y. 2692 nu. lı nüshadan başka, İbnül Emin Mahmud Kemal İnal Ktb. 3002 nu. lı divanda (ki sunduğum metinde de görüleceği gibi noksandır) bulunan nüshasını ve yine aynı kitaplıkta 3630 nu. da bir mecmua içinde bulunan (v. 62/b - 72/b. Bu mecmuada v. 55/b - 62/b'de Mesihi'nin Edirne Şehr-engizi de vardır) nüshasını karşılaştırarak bu metni hazırladım. Üniv. Ktb. 2982 nu. lu nüsha, 18 varak olup, müstakilen İstanbul Şehr-engizini ihtiva etmektedir…
******