Taşeronlu Biriki Tuzla Tersaneler Bölgesinde Üretim İlişkilerinde Enformelleşme

Yazar : Nevra Akdemir
İsbn : 9789944561297
Yayın Tarihi : Eylül, 2008
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 344
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Sosyal Araştırmalar Vakfı

"Tuzla tersaneler bölgesinde, gemi inşa faaliyetinin %90 oranında toplanmış olması ve bölgedeki tersanelerin iç içe üretim yapması Türkiye gemi inşa sektörünün, özgün ve incelemeye değer bulunan bir başka özelliğiydi (ki durum 2008'de de pek farklı değil).' "Yazarımız üretim ilişkisinin en dinamik unsuru olan firmalar arası değişim ilişkisini ifade eden "altsözleşme', "fason', "taşeron' ve "yan sanayi' kavramlarını deşifre etmektedir... Diğer yandan da irili- ufaklı, büyüklü-küçüklü, formel-enformel, fason-taşeron yapılara sahip sermayelerin birbirleri ile kurdukları eşitsiz ilişkiyle oluşan birikimin serüvenini de deşifre etmektedir.' Elinizdeki kitap, toplumsal gerçekliğin en ince ayrıntılarıyla dolu olan tarih ve mekân bağlamında üretim ilişkilerini bir anlamda da insan-insan ilişkilerinin kimsenin görmek, duymak istemediği; ötelediği, örselediği; acı, kirli ama gerçek olanı deşifre eden zengin bir bilgi kaynağı olarak durmaktadır. Yazarımız kitabında, tüm yönleriyle Tuzla tersaneler bölgesinin fotoğrafını çekerken güçlü analiziyle de gerçekliğin görünür kılınmasına ışık tutmaktadır. Toplumsal gerçekliği anlamak ve açıklamaya çalışmak ise zahmetli ve bir o kadar da meşakkatlidir. Çünkü insan ilişkileri canlıdır, dinamiktir; dolayısıyla değişir, dönüşür ve farklılaşırlar. İnsan ilişkilerinin tüm yönlerini keşfetmeye çalışmak için beş duyu organımızın yanında sezgilerimizle, yani altı duyu ile yola çıkmak gerekir. Yazarımız tüm bu koşulları hakkıyla yerine getirmesinin yanı sıra bir kadın araştırmacı olarak, erkeklerin dünyası olan Tuzla tersaneler bölgesinde yer alması takdire şayan olup, cesareti, heyecanı ve coşkusu diğer araştırmacılara da örnek olmaktadır.
******