Taş Gerçekçi Bir Yazarın Notları

Yazar : Çetin Altan
Yayın Tarihi : 1964
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 119
Ölçü : 14 x 19,5 cm
Yayınevi : Devrimci Yayınlar Kooperatifi

Çetin Altan bir kişi değil, bir ordudur. Tek hedefe yönelmiş, piyadesi, süvarisi, topçusu, levazımı, keşif kolları, öncüsü, artçısı, cephanesi, çadırları, ağırlıkları, hafiflikleri, gözüpekleri, çekingenleri, atakları, durgunları, üst ve alt rütbelileri, neferleri, kumandanları ile bir ordu... Yazı hayatına atıldığından beri bir gün konaklamamış ve her gün ilerlemiş bu orduyu hayatın her kesiminde yakından gördüm. Gecelerce ve gündüzlerce konuşup, yazıp, içip, çalışıp, didinip, hayatın dağdağası içinde belirli hedefe doğru bazan koşmak, bazan yürümek, bazan nefessiz, bazan soluklu, bazan cüretkâr, bazan ihtiyatlı. Fıkra, makale, başyazı, tercüme, röportaj, piyes, açık oturum, konferans... Çetin'in fıkralarının bütünü bile bir ordu gürültüsüyle yürürken bu kadar çeşitliliği elbette şu küçük kitap bütünüyle size sunamaz. Çetin Altan için yazarken tarafsız kalabileceğimi sanmam; çünkü sevgili arkadaşımdır, Ama şüphe edilemez ki, Sartre'ın "Çağının yazarı olmak" dediği sorun, Çetin'de "Çağının ve memleketinin yazarı olmak" pahasını kazanmıştır. Onun bütün hırçınlığıyla yürüttüğü orduda ise henüz bir yorgunluk işareti görünmüyor. Bir gün Çetin'in fıkralarından fışkıran tohumların bu memlekette çok sağlam bir ağaç gibi biteceğine inanıyorum. Yaprak yaprak gökyüzüne açılan bu güzel ağaç, gelecek zamanların ve gelecek kuşakların saygılı rüzgârlarına dallarını şimdiden uzatmıştır. Sigara içer gibi yazar Çetin... Önce dumanı içine çeker, fıkrasına dizdiği kelimeler, havaya üfürdüğü duman gibi ciğerlerini dolaşmış, sonra kâğıda oturmuştur. Satırlar arasında, evdeki odasında dolaşır gibi ellerini, kollarını sallaya sallaya rahatça gezer. Genç yaşında kazandığı büyük ün, bedeli tümüyle ödenmiş bir zor savaşın sonucudur. Bu küçük kitaptaki düzenlemenin nasıl olduğunu bilmiyorum. Ancak Çetin'in ordusundan seçilebilecek savaşçıların bereketini düşünerek ve hiç unutmayarak bu yazıları okumanızı dilerim.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Çetin Altan Kitapları (54)