Tarık Zafer Tunaya

Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya 1916'da İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nde ilk ve ortaokulu okudu ve Saint Benoit Fransız Lisesi'ni bitirdi. 1940'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak Esas Teşkilat Hukuku kürsüsünde asistanlığa başladı. 1959'da Anayasa Kürsüsü'nde profesör olan Tunaya ayrıca İktisat Fakültesi ile Gazetecilik Enstitüsü'nde dersler verdi. 1953-54'te Avrupa ve Amerika'da mesleki incelemeler yaptı. 27 Mayıs İhtilali'nde askerlerin meşruiyetini kaybetmiş bir iktidara karşı haklılığını belirten 28 Mayıs 1960 tarihli raporu imzalayan 7 kişilik bilim heyetinde ve Anayasa Komisyonu'nda yer aldı. Komisyon başkanı Sıddık Sami Onar'la anlaşamadı, ayrıldı. MBK onu Paris'te NATO emrinde görevlendirdi. 1961'de Kurucu Meclis üyeliği yaptı. 1965'de yeniden üniversiteye döndü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı, ardından kurucusu olduğu İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi dekanı oldu. 12 Eylül askeri darbesi onu görevden aldı. Legion d'honneur nişanı (1980), Balıkesir Barosu'nca Anıtlaşmış On Hukukçudan Biri unvanı (1983), Sedat Simavi Siyasal Bilimler Ödülü (1989) sahibi Prof. Tarık zafer Tunaya 29 Ocak 1991'de İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Amme Hukukumuz Bakımından İkinci Meşrutiyetin Fikir Cereyanları (1948), Türkiye|de Siyasi Partiler 1859-1952 (1952), Hürriyetin İlanı (1959), Yeni Türkiye (Kolektif, 1959), Türkiye|nin Siyasi hayatında Batılılaşma Hareketleri (1960), İslamcılık Cereyanı (1962), Devrim Hareketleri İçinde Atatürk ve Atatürkçülük (1964), Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku (1964), Abadan|a Armağan (1969), Türkiye|nin Siyasi Gelişmeleri (1970), Türkiye|de Siyasal partiler (3 cilt, 1984, 1986, 1989), İnsan Derisiyle Kaplı Anayasa (1979), Medeniyetin Bekleme Odasında (1989), İslamcılık Akımı (1991), Tarih ve Demokrasi Tarık Zafer Tunaya|ya Armağan (1992), Batılılaşma Hareketleri (2 Cilt, 1999), Cumhuriyet ve Atatürk (Tarık Zafer Tunaya, 2003), Hürriyetin İlanı İkinci Meşrutiyet|in Siyasi Hayatına Bakışlar (Tarık Zafer Tunaya, 2004)