Tarihin Satır Aralarından 1

Yazar : Ömer Faruk Yılmaz
İsbn : 9786054421831
Yayın Tarihi : Eylül, 2011
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 262
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Çamlıca Basım Yayın

Hatırasız bir insan tasavvur etmek mümkün değildir. İnsan hayatı da acı ve tatlı hatıraların dokuduğu bir kumaş gibidir. Bir ilim olarak tarih de milletlerin maziye ait hatıralarından dokunmuştur. Bu sebeple, milletler için en evvel tahsil edilecek ilim, milli ilimdir, tarihtir... Tarih raflarda tozlanmış kitaplar içinde hapsedilmiş bir vakalar zincirinden ibaret değildir. Tarih, insanlarda milli ve manevi şuurunu uyandırıp, manevi değerlerin gelişmesinde rol oynar. Aileden başlayıp millete doğru gelişen bir sevgi ve bağlılığın doğmasına imkân hazırlar. Böylece tarih, bir ferdin ait olduğu milletin, üstünde yaşadığı toprakların geçmişini öğrenme ve araştırma arzusunu ortaya çıkarır. Tarih ilmi, insanın fikri terbiyesine, medeni faziletine hizmet eden hakiki bir vasıtadır. Bugünü anlamak, gelecek için hazırlanmak iyi bir tarih bilgisine bağlıdır. Bir çiftçinin bir önceki yılda iyi ürün alamayışının sebeplerini önündeki yılda değerlendirmesi, kitaplara geçmemiş olsa bile onun da bir tarihçilik yaptığını gösterir. Kim olursa olsun ister devlet adamı, siyasetçi, ister çiftçi herkesin geçmişi ilgilendiren ve geleceğe aktarılacak, gerek yazılı gerek yazısız tarihi bilgilere ihtiyacı vardır. Her hadisenin hususi tesirini ortaya koyup, meydana çıkacak faide ve zararlarını mütalaa etmek ve bunları milli bir şuur olarak yeni nesillere aktarmakla mümkündür. Her nesil, yetişmekte olan nesil ile geçmiş arasında bir köprüdür. Aradaki mesafe iyi değerlendirilmediği takdirde, tarihi olan gerçeklerle, çağdaş olanlar arasında köprü kurulamaz ve insanlık büyük bir boşlukta savrulmaya mahkûm olur... Sahip olduğumuz değerlerin şuurunda olmamız temennisiyle tarihin satır aralarında bir yolculuğa çıkıyoruz...
******Ömer Faruk Yılmaz