Tarihimizle Yüzleşmek

Yazar : Emre Kongar
İsbn : 975141119x
Yayın Tarihi : Eylül, 2006
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 245
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Remzi Kitabevi

Bu Önsöz'ü iki amaçla yazıyorum. Birinci amacım bu kitabın hangi ortamda, hangi tarihsel, toplumsal ve siyasal koşullar altında yazıldığını -özellikle gelecek kuşaklar için- belirtmek. İkinci amacım da nasıl bir çalışma yöntemi uyguladığımı açıklamak. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra dünya yeni bir döneme girdi: Küreselleşme denilen bu dönemin Birinci Aşaması da tamamlandı, dünya ve Türkiye, İkinci Aşama'yı yaşıyor. Sovyetler'in çöküşüyle başlayan, 1991-2001 yılları arasındaki Birinci Aşama'da, dünyadaki savaşların bittiği, refahın artacağı ve adil paylaşımının yaygınlaşacağı, tarihin sonunun geldiği yanılsaması dünyaya egemendi. 11 Eylül, 2001'de El Kaide'nin Amerika'ya saldırıları, bu aşamayı bitirdi, Küreselleşme, İkinci Aşama'ya geçti: Bu aşamanın en önemli özelliği, terörün de küreselleşmesi oldu. Ayrıca, savaşların sona ereceği ve artan refahın adil paylaşımının gerçekleşeceği hayalleri de suya düştü. Bu aşamada Amerika, değişen yeni koşullarda, dünya egemenliğini sürdürmek için, çok daha aktif, çok daha saldırgan bir siyasal ve askeri rol üstlendi; Irak'ı da işgal ederek, Türkiye'ye komşu oldu. Birinci Aşama' da önemini yitirdiği öne sürülen ulus-devlet kavramı, bu aşamada yeniden önem kazandı. Yeniden önem kazanan bir başka kavram ise din ve "din savaşları" idi. Amerikalı düşünürlerin "Uygarlıklar Çatışması" adı altında öncülüğünü yaptığı bu din savaşları, El Kaide gibi radikal siyasal İslamcı örgütlerin ve bazı totaliter İslamcı devletlerin desteğiyle bütün dünyayı pençesine aldı...
******Emre Kongar