Tarihimizde Kültür Manzaraları

Yazar : Özdemir Nutku
İsbn : 9757942308
Yayın Tarihi : 1995
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 183
Ölçü : 15 x 23 cm
Yayınevi : Kabalcı

Uzun bir zamandan beri, şenlikler ve gösteri sanatları üzerine yurt içinde ve dışında çeşitli kütüphaneler ve arşivlerde yapmış olduğum araştırmalar sırasında, Türk kültür tarihinin değişik alanlarına ilişkin birçok yazmaya, metne ve anıya rastladım. Asal uzmanlık dalım olan tiyatro konuları yansıra, bu konular da ilgimi çekti. Bir yandan Türk gösterim tarihi üzerinde araştırmalar yaparken, öte yandan da kültür tarihimizin değişik konuları üzerinde çalışmaya başladım. Daha önce bildiri, makale ve inceleme yazısı olarak yazdığım çalışmalarımın belletenlerde, dergilerde ve bildiri metinleri olarak dağınık bir biçimde durduğundan yakınan dostlar, bunları bir kitapta toplamamı istediler, ben de yıllar sonra bunların bir bölümünü bu kitapta toplamaya karar verdim. Dilerim yararlı olur. Türk kültür tarihinin konuları o kadar çeşitli ve çok ki, bu kitaptakiler ancak okyanustan alınan bir damla gibi... Buna karşın, ilginç olabileceğini sandığım konular bunlar: toplumbilimsel açıdan olduğu kadar, bize, tarihimizin derinliklerinde kalmış insanlarımızı da tanıtıyor. Onların hoşlandıkları, güldükleri, sevdikleri, önem verdikleri şeyleri, onların tavırlarını ve düşünce tarzlarını aydınlığa çıkartıyor. Şu anda çalışmakta olduğum ahilik ve esnaf örgütlenmeleri, saray teşrifatı, yabancı elçilerin kabulü ve bunların yüzyıllara göre geçirdikleri evrim bu kitabın bir devamı olacak. Bu kitabın yayımlanmasını gerçekleştiren Kabalcı Yayınevi Sahibi Sabri Kabalcı'ya, bu yayınevinin yetenekli Yayın Yönetmeni Vedat Çorlu'ya, kitabımın editörü Süreyya Evren'e ve basımevinin titiz emekçilerine burada teşekkürü bir borç bilirim. Özdemir Nutku 1995
******Özdemir Nutku

Oktay Aras Kitaplığındaki Özdemir Nutku Kitapları (2)