Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Eyüpsultan Sempozyumu VIII. Tebliğler 7-9 Mayıs 2004

İsbn : 9759384485
Yayın Tarihi : Aralık, 2004
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 352
Ölçü : 21 x 29,7 cm
Yayınevi : Eyüp Belediyesi

Yazımıza şu kuşatıcı sualle başlayalım; "Dünya coğrafyasını kuşatacak ve kucaklayacak ölçüde genişletip Türkiye'de ve dünyada dün ve bugün olup bitenlere bakabilecek bir ufuk çizgisi geliştirerek geleceğe projeksiyon yapmaya soyunacak bir vizyona, özgüvene ve donanıma sahip miyiz, değil miyiz? Dün, bu topraklara ayak basmamızın ilk adımı olan Malazgirt Zaferi'yle birlikte tarih içindeki yürüyüşümüzü Anadolu'da durdurmadık, Avrupa'nın içlerine kadar götürdük. Hem de İslam medeniyetinin ölüm-kalım mücadelesi verdiği, dört bir taraftan kuşatıldığımız bir küresel konjonktürde. Bir taraftan Moğol ordularının İslam medeniyetinin doğu cephesini tam yarım asır süren bir saldırı sonrasında tarumar ettiği, öte taraftan Endülüs'ün ölüm kalım savaşı verdiği, Avrupalıların Rönesans ve Reformasyon sonrası süreçte tüm karaları sömürgeleştirdikleri, okyanusları ve deniz ticaret yollarını birer birer kontrol etmeye, karşılaştıkları tüm uygarlıkları teker teker yok etmeye başladıkları bir süreçte biz tarih sahnesinde hem kurucu, hem koruyucu, hem de yeni cepheler açıcı roller üstlendik. Avrupalıların İslam'ın Batı cephesini çökerttikleri, doğu cephesinin ise bir yandan Moğol ordularının, öte yandan da Haçlı askerlerinin ateşi arasında ölüm-kalım mücadelesi verdiği bir zaman diliminde eğer biz Müslüman olarak tarih sahnesine çıkmamış; kurucu, koruyucu ve öncü rolümüzü oynamamış olsaydık, İslam medeniyeti 13-15. yüzyıllarda tarih sahnesinden çekilecek; Batılı sömürgeciler dünya üzerindeki tüm dinleri ve uygarlıkları yok ederek bütün dünyayı sömürgeleştireceklerdi. Bizim Selçuklu ve Osmanlı olarak tarihte oynadığımız sadece Müslümanların onurunu değil, insanlığın onurunu kurtaran tarihi ve anahtar rol, dünyanın ve dolayısıyla tarihin bitmesini önlemiş bir roldür. Büyük tarihçimiz Halil İnalcık'ın "Osmanlı tarihi bilinmeden dünya tarihi yazılamaz" şeklindeki tespitinden yola çıkarak, Osmanlı'nın dünya barışının ve insanlığın onurunun korunmasında oynadığı rol, bütün boyutlarıyla kavranmadan, dünyada barışın, hakkın, hukukun, hakkaniyetin ve adaletin nasıl tesis ve temin edileceği bilinemez... Ahmet Genç - Eyüp Belediye Başkanı
******