Tarih ve Tasvvuf Sohbetleri

Yazar : Nihad Sami Banarlı
Yayın Tarihi : Eylül, 1984
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 262
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Kubbealtı Neşriyatı
Bahsi Geçen : Nihat Sami Banarlı

Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, Nihad Sami Banarlı'nın her mevzudaki makalelerini neşretmek üzere çok yerinde bir karar almış bulunuyor. Memleket kültürüne değerli fikirleriyle hizmet etmiş olan muhterem hocamıza gösterilen bu kadirşinaslık, onun yazılarının böylece dağınıklıktan kurtularak kitap haline gelmesi, aynı zamanda Türk gençlerine ve Türk milletine de hayırlı bir hizmet olacaktır. Türkçenin Sırları (7. baskısı 1984 de yapılmıştır.) Şiir ve Edebiyat Sohbetleri 1. ve II. ciltler (2. baskı, 1982) kitaplarından sonra bu eser "Banarlı Külliyatı"nın IV. kitabı olmaktadır. Bu kitapta hocamızın tarih ve tasavvuf konularındaki yazıları yer almıştır. Bu yazılar, milli kültürün temel taşlarından olan tarih sevgisini; din felsefesi demek olan tasavvuf kültürü ile din şuurunu en temiz ve akıcı bir üslup ve en ahenkli bir Türkçe ile vermektedir. Bu külliyatın hazırlanmasına vesile olan Vakıf idarecilerine ve esere emeği geçen Said Başer Bey'e, Nihad Sami Hoca'nın en eski bir talebesi ve mesai arkadaşı olarak, kendisine verdiğim sözün gerçekleşmesine bu suretle imkân hazırladıkları için minnet ve şükranlarımı sunar; ayrıca, Türk gençliği adına da teşekkürü borç bilirim.
******