Tarih Vakfı Bilgi Merkezi, İstanbul, Türkiye

Vakıf Kuruluş senedinde de belirtildiği gibi Tarih Vakfı, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihine katkıda bulunan her türlü malzemenin ülke içinde kalması, düzenlenmesi, saklanması, korunması, bunlardan yararlanmak isteyenlere sunulması ve toplumumuzda tarih bilincinin yaygınlaşması yönünde çaba harcanmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda Vakfın kuruluşuyla birlikte arşiv ve kütüphane birimlerinden oluşan dokümantasyon ve enformasyon merkezi kurma girişimlerine başlanmış, 1992'de Bilgi-Belge merkezi faaliyete geçirilmiştir. Tarih Vakfı Bilgi Belge Merkezi koleksiyonunun tamamına yakını bağışlarla oluşmuştur. 2010 itibariyle 700 civarında kişi ve kurum arşiv ve kütüphane bağışçımız olmuştur. Bağışlardan oluşan koleksiyon 20.000 civarında kitap 900 civarında süreli yayın ve 140 raf metre arşivden (kâğıt, görsel işitsel, ikonografik, kartografik vb.) meydana gelmektedir. Tarih Vakfı Bilgi Belge Merkezi arşivinde TİP (Türkiye İşçi Partisi), TSİP (Türkiye Sosyalist İşçi Partisi), PNB (Pertev Naili Boratav) arşivleri bulunmaktadır. Bunların dışında Vakfın kendi faaliyetleri sonucu oluşan sözlü tarih arşivi de araştırma hizmetine açıktır. Adres: Zindankapı Değirmen Sok. No:15 Fatih İstanbul Çalışma Saatleri: Hafta içi: 10.00 – 16.00 Cumartesi, Pazar kapalı.

Adres : Zindankapı Değirmen Sok. No:15 Fatih, İstanbul, Türkiye