Tarih Öğretimi

Yazar : Fuat Baymur
Yayın Tarihi : 1949
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 108
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : İnkılâp Kitabevi

İlkokulların ikinci devresinde öğretmenlik eden arkadaşlarıma, en fazla hangi dersi okutmakta güçlük çektiklerini sorduğum vakit, aldığım cevap ekseriya "Tarih" oluyor. Buna sebep olarak da çok defa programlar veya ders kitapları gösteriliyor. Bu derslerde istenilen randımanı alamamakta, bu iki amilin tesiri olabilir. Fakat bütün kabahati bunlara yüklemek, doğru değildir. Çünkü programlar, müfredatın ana çizgilerini verirler. Konuları teferruatlandıracak ve şekillendirecek olan, öğretmenin kendisidir. Kitap da, tarih derslerinde faydalanılacak biricik vasıta değildir. Bu alanda başvurulacak çeşitli vasıtaların sadece bir tanesidir. Öğretmen, ders kitabına mihveri bir mevki vermemekte her zaman muhtardır. Bütün bu söylediklerimizden anlaşılıyor ki, tekmil öğretim faaliyetinde olduğu gibi, tarih öğretiminde de, en önemli rol öğretmene, onun mesleki bilgi ve kudretine, sanatkârlığına düşüyor. Onun için bu dersteki başarımızı yeter bulmuyorsak, bu hususta biraz da kendimize kusur bulmak, insaflı bir hareket olur. "Tarih Öğretimi" bu ders alanında yeni yollar aramak, kendi gidişini kontrol etmek istek ve hevesinde bulunan meslektaşlara hizmet etmek ereğiyle kaleme alınmıştır. Kitap, tarihle ilgili diğer öğretim metodu kitap ve yazılarının yanında, kendi payına düşen mütevazı hizmeti yapabilirse, müellifi kendisini bahtiyar sayacaktır.
******