Tarih Konuşmaları

Yazar : Abdurrahman Şeref
Yayın Tarihi : Eylül, 1978
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 280
Ölçü : 13 x 20 cm
Yayınevi : Kavram Yayınları

"Tarih Konuşmaları" (Tarih Musahabeleri) Abdurrahman Şeref'in Sabah ve Vakit gazetelerinde yayınladığı yazıları sonradan bir araya getirmesiyle ortaya çıkmıştır. Yazar bu yazıları "musahabe" (konuşma-söyleşi) olarak nitelendirmektedir. Gerçekten bazı yazılar bir söyleşi niteliğindedir ve yüzeysel gibidir. Ne var ki bu yazılar yazarın yaşantısından ve gözlemlerinden kaynaklandığı için ilk elden bir belge özelliği taşımaktadır. Osmanlı Devletinin son yüzyılındaki yönetim, devlet adamları, aydın hareketleri, günlük yaşam ayrıntılarıyla verilmektedir. XIX. yüzyılda devletler arasındaki ilişkilerin, Osmanlı Devleti bütçelerinin, Rus ihtilalinin konu alındığı yazılar hem bir Osmanlı-Türk aydınının görüşlerini yansıtması bakımından ve hem de tarihsel toplumbilimsel bir kaynak olması yönünden önem taşımaktadır. Abdurrahman Şeref'in bu yazıları günlük gazete için hazırlanmış olmasına karşılık Osmanlıcanın bütün niteliklerini içinde barındırmaktadır. Yazar Osmanlıcayı bütün olanaklarıyla kullanmıştır: Bu açıdan "Tarih Konuşmaları"nın günümüz diline aktarılması sırasında bazı sorunlarla karşılaşılmıştır. Osmanlıca cümle yapısını bozmamak, yazarın anlatımını yitirmemek amacıyla bazı cümleler elden gediğince korunmaya çalışılmıştır. Yine de zaman zaman cümleleri noktalarla bölmek, bazı uzun tamlamaları kısaltmak gerekmiştir. Aşağıya aldığımız bir bölümün okurlarımızı bu konuda aydınlatacağın1 sanıyoruz…
******