Tarih Boyunca Sahhaflık ve İstanbul Sahhaflar Çarşısı

Yazar : Ömer Faruk Yılmaz
İsbn : 975-6743-11-5
Yayın Tarihi : 2005
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 279
Ölçü : 17 x 24 cm
Yayınevi : Sahhaflar Derneği

Bu kitap yaklaşık beş bin yıllık tarihi bulunan "kitap"ın değil, yüzyıllar boyu onu elden ele geçirerek özel koleksiyonlarda, umumi kitaplıklarda veya müzelerde korunmasını sağlamakta büyük hizmeti olan "kitapçıların", daha geniş manasıyla "sahhaflar"ın hikâyesidir. Kitap, uygarlığın her türlü bilgi ve tekniğin anahtarı olarak bütün dünyada mukaddes bir değer ifade eder. Her medeniyet ve kültür bugünkü ilmin de kabul ettiği gibi, netice itibariyle, bir hayat tarzından başka bir şey değildir. Ancak, bu hayat tarzı, muayyen bir tarihi seyrin içinde gelişen müesseselerin, muayyen bir iktisadi nizamın, muayyen bir tavrın ve dünya görüşünün mahsulü olmak üzere meydana gelmiştir. Dolayısıyla, onu bu mesnetlerin dışında düşünmek ve değerlendirmek mümkün değildir. Zaman ve mekânın kültür üzerindeki faaliyet ve tesiri her cemiyetin tekâmül seyrine bağlıdır. Bir milleti anlamak için, onun tarihinin derinliklerine nüfuz etmek ve muhtelif devirlerdeki gidişini yakinen takip etmek lüzumu vardır, iyi hüküm verebilmek için, önce çok iyi bilmek gerekir. Yine hüküm verirken; hakikate dayandırılan müspet çalışmanın ve bilginin, bunun yansıra da, o ilim ve mesleğin manevi ağırlığının kazandırdığı ilmi zihniyet ve düşünce ile hareket etmek gerekir. Her içtimai müessese, devrinin kültür ve içtimai zihniyetinin ifadesidir. Her devir kendine giden, yakışan kültürü meydana getirmiş ve yaşatmıştır. Devirlerin, ihtiyaçların, düşüncelerin ve duyguların değişmesiyle beraber sosyal müesseselerin de şekli, fonksiyonu değişmiştir. Sahhaflık bütün Ortadoğu'da, hatta Avrupa'da görülen bir faaliyettir. Irak'ta, Suriye'de, Lübnan ve İran'da, Fransa ve İngiltere'de çeşitli isimler altında sahhaflar çarşısı ile karşılaşılıyor. Kitabın çıkışından beri nerde kitap varsa, orada kitapçılık ve dolayısıyla sahhaflık teşekkül etmiştir. Okumak ihtiyacının yegâne tatmin vasıtası olan kitaba karşı duyduğumuz sevgi...
******Ömer Faruk Yılmaz