Tarih Boyunca İstanbul Semineri 29 Mayıs-1 Haziran 1988

Yayın Tarihi : 1989
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 324
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : İ.Ü. Ed. Fak. Tarih Araştırma Merkezi

BİLDİRİLER: Bekir Kütükoğlu - Fatih, Fetih ve İstanbul Oktay Aslanapa - Bugünkü Türk İstanbul'un Kurucusu Fatih Sultan Mehmed Midhat Sertoğlu - İstanbul Semt ve Mahallelerine Adlarını Vermiş Olan Paşalar Abdülkadir Özcan - Bostancıbaşıların Beledi Hizmetleri ve Bostancıbaşı Defterlerinin İstanbul'un Toponomisi Bakımından Değeri Zeki Arıkan - Şeyhülislam Zekeriyya Efendi'nin İstanbul Sayımı (985/1577-1578) Ümit Meriç Yazan - Bir Asır Boyunca (1840-1940) İstanbul Şehrinin Nüfusunda Meydana Gelen Değişmelerin Tahlili Orhan Şaik Gökyay - Şairler ve Şehirler Kemal Beydilli - Stephan Gerlach'ın Ruznamesinde İstanbul Kazım Çeçen - İstanbul'un Eski Su Tesisleri ve Kırkçeşme İlber Ortaylı - XVIII~XIX. Yüzyıllarda Galata Mehmet İ. Tunay - İstanbul'da Bizans San'atı Mücteba İlgürel - Zeytinburnu'nda Bir Demir Fabrikası Aliye Önay - İstanbul'da ilk Kadın Hastanesi (Haseki Nisa Hastanesinin Kuruluşu) Turhan Baytop - XIX. Yüzyılda İstanbul'da Eczacılık Mehmet İpşirli - Arşiv Belgelerine Göre İstanbul Vakıf Evleri (Müştemilat, Tamir, Kira, Satış) Feridun Emecen - XVI. Asrın İkinci Yarısında İstanbul ve Sarayın İaşesi İçin Batı Anadolu'dan Yapılan Sevkiyat Mübahat S. Kütükoğlu - XVIII. Yüzyıl Sonlarında Isıtan bul Piyasası Ziya Kazıcı - 1093 (1682) Yılında Çeşitlerine Göre İstanbul'daki Dükkânlar Nezihi Aykut - İstanbul'da Darbedilen Osmanlı Altınları İlhan Tekeli, Selim İlkin - 1923 Yılında İstanbul'un İktisadi Durumu ve İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası İktisat Komisyonu Raporu İlkin - 1923 Yılında İstanbul'un İktisadi Durumu ve İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası İktisat Komisyonu Raporu
******