Tarih Boyunca Batı Ermenileri Cilt I - (287 - 1850)

Yazar : Prof. Dr. Pars Tuğlacı
İsbn : 9757423041
Yayın Tarihi : 2004
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 794
Ölçü : 24,5 x 33 cm
Yayınevi : Pars Yayın ve Tic. Ltd. Şti.

Bilindiği gibi yaklaşık 2550 yıllık geçmişe sahip Ermeniler, özgün yaradılışlarıyla ulaşmış oldukları yüksek uygarlık düzeyi sayesinde günümüze dek varlıklarını sürdürebilmişlerdir. Ben bir Türkiye Ermeni'si olarak, gerek yaşadığım ülkenin ve gerek bu ülkenin sınırları içinde yaşamış olan çeşitli halkların tarihi, olgunluk çağıma bastığımdan bu yana son derece ilgimi çekmiş olup, kendimi yıllar boyu bu alanda ayrıntılı olarak araştırma ve incelemelerde bulunmaya adamış bulunmaktayım. Başta, uluslararası niteliğe sahip olan Osmanlı imparatorluğu tarihi olmak üzere, imparatorluğun egemenliği altında yüzyıllar boyu yaşamış olan Müslim (Türkler, Araplar, v.b.) ve gayr-i müslimlerin (Ermeniler; Yunanlılar, Rumlar, Bulgarlar, Yahudiler, v.b.) hayat tarzı ve faaliyetleri hakkında araştırmalarda bulunmaktan geri kalmamış olduğumu belirtmek isterim. Adlarına değindiğim halklar arasında yer alan Batı Ermenilerinin tarihini, oldukça kapsamlı ve ilgi çekici bulduğumdan, bu yapıtımı başta kardeş Türk halkına olmak üzere, bütün dünya halklarına ve aydınlarına sunmayı amaç edindim. "Tarih Boyunca Batı Ermeniler" adını verdiğim bu yapıtın, Batı Ermenileri tarihinin kronolojik ve belgesel düzen içinde yansımasını hedef edindim. Milat'tan sonra 387 yılında başlayan ve günümüze dek süregelen Batı Ermenileri tarihinin 2 ana bölümden oluşmasına ve çok sayıda belgesel kaynaklara dayanıp bugünkü ve yarınki nesillere güvenilir bir başvuru kaynağı oluşturmasına özen gösterdim. Son Ermeni Krallığı Kilikya'nın Mısırlı Memluklar'ın sürekli saldırıları sonucu yıkılışından (1375) sonra, 1453 yılında Batı Ermenileri, resmen Osmanlı Devleti'nin egemenliğine tabi olmuşlar ve sayısız belgelerin kanıtladığına göre Ermeniler, Osmanlı Türklerinin en yakın, güvenilir dostları ve işbirlikçileri olmuşlardır.
******