Tanzimat'tan Avrupa Topluluğuna Türkiye

Yazar : Mehmed Emin Gerger
Yayın Tarihi : Şubat, 1989
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 159
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : İnkılap Yayınları

Ünlü eseri Mukaddime'sinde İbn-i HALDUN (1332-1406): Tarih; avamı ahbar-ı salifeye vakıf, havassı esrar-ı hafiyyeye arif kılar..." diyor.. Biz bu tanımlamaya bir şeyler eklemek niyetinde değiliz. Ancak "Tarih" denen nesneyi; bir destan ve masallar yığınından ya da hoşça vakit geçirmek için yazılmış "kalın kitaplar" manzumesinden ibaret olarak değerlendirme taraftarı olmadığımızı; bizden önce vuku bulmuş olayların/hadiselerin "nasıl, niçin, ne zaman ve en önemlisi kimlerce-hangi siyasi ve sosyo-kültürel şartlar altında gerçekleşmiş olduğunu, kısacası ve açıkçası tarihi ve siyasi olayların derununda bulunan sırları ya da "esrar perdesini" bilip-araştırıp-ortaya çıkarmamızın gerekli hatta zorunlu olduğu kanaatini taşıdığımızı da hemen ifade edelim... Şimdi dilerseniz asıl konumuz olan ve dün olduğu gibi bugün de en çok konuşulan; birçok kavram ve kuruma şu ya da bu yönde etki etmiş ve etmekte olan TANZİMAT'tan söz edelim... Siyasi, ekonomik, askeri, sosyo-kültürel olarak hemen her alan ve anlamdaki "değişimi, yabancılaşmayı, emperyalist Batı'nın vesayet, velayet ve üstünlüğünü resmen kabullenmeyi tazammun eden" TANZİMAT dün olduğu gibi bugün de birçok değişme, gelişme, gerileme ve yapılanmanın da temel dinamiğini oluşturuyor, adeta (günümüzde de) daha çok siyasi ve kültürel bir KATALİZÖR vazifesi görüyor!.. Şimdi "Neden Tanzimat'tan Avrupa Topluluğu'na TÜRKİYE?.." şeklinde bir soru ya da benzeri sorular sorulabilir... Aslında sadece bu adlandırış dahi Türkiye'nin, insanımızın ve ümmetin dün ve bugünkü temel meselelerinin keyfiyeti ve ele alınış biçimi hakkında elimize birçok ipuçları vermektedir... Biz Tanzimat'ı ele alırken; İslami endişelerden ve İslami düşünce yapısından hareketle yukarıdaki isimden yola çıkmayı uygun gördük... Bunun yanında; aynı konuyu; "sebepleri, öncüleri, sonuçları-yansımalarıyla Tanzimat vak'ası ya da Tanzimat'ın arka planı / doğu ile batı, İslam ile batı arasında Türkiye/200 yıllık geri kalmışlık ve taklitçiliğin tarihi / Tanzimat, batılılaşma ve çağdaşlaşma yokuşlarında susamak!.." v.b. şekillerde isimlendirerek işlemeyi / ele almayı da düşünmüştük. Şunu önemle hatırda tutmak gerekir ki; Batıl(ların), hurafe ve şirkin tüm kavram ve...
******