Tanzimat ve İstibdat Döneminde Türk Tiyatrosu 1839-1908

Yazar : Metin And
Yayın Tarihi : 1972
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 465
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : T. İş Bankası Kültür Yayınları

Dr. Metin And, ikisi İngilizce, biri Fransızca olmak üzere on beş kitabın yazarıdır. 14 yıl sürekli gazetelerde tiyatro eleştirmenliği yapmış, gerek gazetelere ve dergilere, gerekse bilimsel yayınlara ve ansiklopedilere yazdığı yazıların sayısı 1000'in üzerindedir. Avrupa, A.B.D. ve Asya ülkelerinde konferanslar vermiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ile Basın ve Yayın Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi ve Devlet Tiyatrosu Edebi Heyet Üyesidir. Ayrıca çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşların üye veya yönetim kurulu üyesidir. Dört ciltlik Türk Tiyatrosu dizisi gelecek yıl Cumhuriyet'in 50. yıldönümünde 50 Yılın Türk Tiyatrosu (1923-1973) başlıklı yayınlarımız arasında çıkacak dördüncü ciltle tamamlanacaktır. Dr. Metin And'ın biyografisi için şu kaynaklara bkz. Meydan-Larousse I. cilt (1969) sayfa 505; Who's Who in Europe (3. bsk., 1972) sayfa 119; Behçet Necatigil, Edebiyatımızda isimler Sözlüğü (6. bsk. 1970), sayfa 40; Şükran Kurdakul, Şairler ve Yazarlar Sözlüğü, (1971) sayfa 48. Dr. Metin And'ın, başlangıcından günümüze dört ciltlik Türk Tiyatrosu'nun yayın sırasına göre üçüncü, dönem olarak ikinci cildi olan Tanzimat ve İstibdat Döneminde Türk Tiyatrosu (1839 - 1908), Tanzimat fermanından II. Meşrutiyet'in ilanına dek tiyatro ve sahne çalışmalarını seyirci, tiyatro anlayışı, oyuncular ve oyunculuk sorunları, tiyatro toplulukları, tiyatro binaları, tiyatro yönetimi ve sahne düzenini ayrı bölümlerde inceliyor. Ayrıca kitabın ikinci yarısında bu dönem oyun yazarları, geleneksel ve Avrupa etkisi, oyun kişilerini, oyun dil, konu ve türleriyle dramatik edebiyata genel bir bakıştan sonra komedyalar, manzum dramlar, romantik dramlar, melodramlar, duygusal ve evcil dramlar müzikli oyunlar, çeviri ve uyarlamalar başlıkları altında bu dönemin dramatik edebiyatını eksiksiz, oyunların konularını ayrıntılı vererek tanıtıyor. Kitabın başında uzun bir giriş bölümünde 1839 öncesinden başlayarak Batılılaşmayı ve Batı tiyatrosuyla tanışmamızı sağlayan belli başlı etkenleri gözden geçirmektedir. Ayrıca kitabın sonundaki "Oynanmış Oyunlar Dizini"nde de oynanmış yüzlerce oyunun alfabetik sırayla künyesi verilmektedir...
******